25 apr. 2023
Bilde av en kvinne som jobber med dataanalyse og rapportering av transaksjonstrender

Transaction trends Q1 2023

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

25 apr. 2023
Relaterte temaer Strategy and Transactions

Oppsving i norsk M&A-aktivitet, til tross for global markedsnedgang

I første kvartal 2023 ble det annonsert 182 transaksjoner i det norske markedet. Dette er 9% færre enn rekordnivået i Q1 2022 (198), men samtidig en økning på 33% sammenlignet med Q4 2022, til tross for et bakteppe av geopolitiske spenninger, eskalerende inflasjonsrater og usikkerhet i finansmarkedene som følge av kollapsen til to amerikanske banker. Antallet transaksjoner de siste 12 månedene på 640 er noe lavere enn rapportert transaksjonsnivå i 2022 (656). Globalt var M&A-aktiviteten lav i både januar og februar. Selv om aktiviteten løftet seg betraktelig i mars, er kvartalet ansett som det svakeste det siste tiåret (sett bort ifra Q2 2020).

Andrea Guerzoni, EY Global Vice Chair, Strategy and Transactions, uttalte i fjor:

– Mens global M&A-aktivitet hittil har vist seg bemerkelsesverdig motstandsdyktig i møte med geopolitisk motvind, er det usikkert om den kan tåle ytterligere sjokk, enten det gjelder ytterligere nedstengninger, økte geopolitiske spenninger eller en resesjon.

Globalt kan det se ut som denne spådommen nå har truffet det internasjonale markedet, selv om det er tydelige regionale forskjeller på tvers av regioner, og hvor Norge foreløpig skiller seg ut som en motpol.

Private Equity er tilbake på banen i det norske markedet

Andelen transaksjoner som involverer Private Equity (PE) økte markant fra Q4 2022. Selv om antall transaksjoner er lavere enn i 2021 og 2022 ser vi en positiv trend de siste kvartalene. Globalt ble det annonsert PE-transaksjoner med en verdi på USD 62 mrd. i mars. Dette utgjør det dobbelte av den samlede verdien av transaksjoner gjennomført i januar og februar.

Bjørn Tore Foss, Partner og Nordic PE Market Segment Leader, EY Norge sier:

– Basert på de siste ukenes utvikling i finansmarkedene tror vi at usikkerheten i de forskjellige markedene kan ha en negativ påvirkning på de som ønsker å kjøpe eller selge virksomheter, selv om vi ser at våre PE-kunder har blitt mer aktive i markedet. De neste månedene forventes å fortsatt utfordre investorer med makrousikkerhet, men dette vil også være en periode som byr på interessante muligheter for selskaper med positiv kontantstrøm i sektorer som ikke i like stor grad er negativt påvirket av det usikre makrobildet.

Bransjene AM&M og TMT forblir driverne av transaksjonsaktiviteten 

Aktiviteten i det norske transaksjonsmarkedet er drevet av bransjene AM&M og TMT, som utgjorde henholdsvis 28% og 26% av totale transaksjoner de siste tolv månedene. Sammenliknet med forrige kvartal ser vi en vekst for sektorene Energy, Consumer Products, TMT og AM&M. Veksten innenfor Consumer Products var blant annet drevet av en høy andel transaksjoner innen sjømatindustrien. Gjennom kvartalet ble tre selskaper notert på Oslo Børs og Euronext Growth; alle innenfor energi.

Nils Kristian Bø, Partner i EY og leder for Energi-sektoren, Strategy and Transactions, sier:

– Den høye transaksjonsaktiviteten innenfor energisektoren er drevet av ambisiøse nullutslippsmål, kombinert med behovet for å redusere avhengigheten til russisk olje og gass. Vi forventer at det høye aktivitetsnivået i energisektoren vil vedvare utover i 2023.

Økende andel internasjonale transaksjoner 

Andelen internasjonale transaksjoner utgjorde 72% av alle transaksjoner i kvartalet, og plasserer seg derfor litt over det historiske gjennomsnittet (2008-2023) på 70%. En økende andel internasjonale transaksjoner innenfor energibransjen var hoveddriveren til veksten. Andelen norske kjøpsobjekter økte i Q1 2023 sammenliknet med gjennomsnittet de siste tolv månedene. Den svake kronekursen er en mulig bidragsyter til det høye antallet norske kjøpsobjekter, da prising i norske kroner er gunstig for internasjonale kjøpere.

Ustabile finansmarkeder og svak kronekurs påvirker internasjonal investorvilje

Finansmarkedene har vært volatile gjennom Q1 2023, både globalt og i Norge. OBX-indeksen falt i mars etter at Silicon Valley Bank og Signature Bank gikk konkurs, og bidro til svekket tillit til andre finansinstitusjoner primært i USA og Sveits. Den norske sentralbanken økte styringsrenten med 0.25 prosentpoeng i mars til 3.0 %. Uroen etter bankkollapsene kan ha redusert forventningene til ytterligere rentehevinger i enkelte land. Den norske sentralbanken planlegger imidlertid nok en heving av styringsrenten i mai 2023, som følge av vedvarende høye inflasjonsrater. Den økende usikkerheten i finansmarkedene bidro til en svakere NOK mot USD, EUR og GBP i første kvartal 2023, da investorer trekkes mot valutaer med mindre markedsmessig volatilitet.

Foss, fortsetter:

– Mens de kortsiktige økonomiske utsiktene har bedret seg, har bankene blitt mer restriktive i sine utlån mot enkelte sektorer, samt at prisen på finansiering har gått opp. Dette påvirker forventet avkastning på investeringer og bidrar til ulik prisforventning hos kjøper og selger. Med redusert markedsvolatilitet og reevaluering av prisforventninger, forventer vi et økt aktivitetsnivå innenfor M&A.

Last ned og les hele Q1-rapporten her

 

Last ned rapport

Sammendrag

I første kvartal av 2023 ble 182 transaksjoner annonsert i det norske M&A-markedet, 9% færre enn i Q1 2022 (198), men samtidig en økning på 33% sammenlignet med forrige kvartal. Den sterke aktiviteten står i kontrast til globale trender, hvor Q1 2023 var det svakeste kvartalet for M&A på et tiår (sett bort fra Q2 2020). Mens de kortsiktige økonomiske utsiktene har bedret seg noe har bankene blitt mer restriktive mot enkelte sektorer, og økning i finansieringskostnader påvirker forventet avkastning på investeringer.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Bjørn Tore Foss

Partner, Private Equity, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert transaksjonsrådgiver. Stolt far til to barn. Familiemann. Sportsidiot.

Magnus Broks

Partner, Strategy and Transactions, EY Norge

Dedikert og proaktiv rådgiver som er opptatt av historien bak tallene. Lagspiller. Glad i god litteratur.

Stine Ruud Andersen

Senior Manager, Strategy and Transactions, EY Norge

Engasjert transaksjonsrådgiver. Bred erfaring fra industrielle og finansielle aktører på tvers av sektorer.

Relaterte temaer Strategy and Transactions