Verdivurdering, modellering og økonomi

I Strategy and Transactions

Strategisk planlegging og transaksjoner har stor betydning for et selskap. Vi veileder deg gjennom spørsmål knyttet til verdivurdering og forretningsmodellering, slik at du bedre forstår virkningene på virksomheten din.

Relaterte temaer Strategy and Transactions

Hva EY kan gjøre for deg

Våre høyt kvalifiserte fagpersoner på verdsettelse gjør selskapsvurderinger og verdivurdering av eiendeler. Disse tilfredsstiller behovet for transparens og robusthet som fremgår av forretningsmessige, regulatoriske og regnskapsmessige krav. Vi har ekspertise og spisskompetanse på regnskap, skatt og finansiell due diligence, noe som betyr integrerte løsninger og avansert beslutningsstøtte for våre kunder. Vi bistår med å belyse strategiske, økonomiske og skattemessige spørsmål med utgangspunkt i vårt arbeid med selskapsfinans, dataanalyse og økonomiske analyser. Vi fortsetter å bygge vår eksisterende kompetanse og investerer aktivt i ferdigheter som gjør at våre kunder kan ta bedre beslutninger angående transaksjoner, finansiering av kapitalutvidelser og driftsoptimalisering.

Verdivurderinger

Dokumentasjon av verdien på eiendeler og gjeld har blitt mer komplisert og kritisk for de fleste virksomheter. Våre erfarne fagpersoner har ekspertise og spisskompetanse innen regnskap, skattespørsmål og finansiell due diligence. Det betyr integrerte løsninger som hjelper våre kunder å ta bedre beslutninger om verdifastsettelse. Vi bistår med å utarbeide strategiske, økonomiske og skattemessige analyser gjennom å kombinere selskapsfinans og verdivurdering.

Modellering

Våre fagfolk på forretningsmodellering tilbyr et høyere nivå av innsikt gjennom å kombinere kompetanse på datasystemer, matematikk og statistikk. På grunnlag av robuste, evidensbaserte analyser kan våre kunder ta velinformerte strategiske og operasjonelle beslutninger i alle finansielle spørsmål. Vi rapporterer ofte direkte til selskapets toppledere, og vi bidrar til å forbedre kundens forståelse av kostnadsbilde, potensial, usikkerheter og risiko. Det handler om å legge grunnlaget for best mulig beslutninger om alt som har med kapitalallokering å gjøre. Vi bruker verktøy og teknikker for å levere prediktive og normative analyser, og vi har solide løsninger for finansiell modellering.

Det er ingen enkel oppgave å bygge en effektiv forretningsmodell, enten det er for å evaluere en transaksjon, en ny markedsmulighet eller for andre strategiske formål. Kunden er ofte avhengig av sin forretningsmodell, og forlanger derfor en høy grad av trygghet for at forretningsmodellen er fri for logiske brister. Vi hjelper også kunder med å gjennomgå forretningsmodellen, støtte den og bygge aktiviteter som baserer seg på modellen. Slik blir kunden bedre i stand til å ta gode, strategiske beslutninger.

Økonomisk rådgivning

EY hjelper deg forstå og forbedre din overordnede økonomiske strategi, slik at du lettere kan oppdage muligheter og risiko som ligger skjult i dine data. Med solide modeller vil du kunne få mer nøyaktige prognoser og ta bedre beslutninger.  Vi gir bedre grunnlag for strategiske, kommersielle, investerings- og transaksjonsrelaterte beslutninger ved å kombinere analytiske og økonomiske ferdigheter. Slik kan vi bedre forstå hva våre kunder har behov for blant våre tjenester:

  • Prisfastsettelse
  • Etterspørselsprognoser
  • Kundeadferd og vekststrategi
  • Optimalisering av marginer og forretningsenheter

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.