Hvordan kan bedrifter håndtere krisen innen biologisk mangfold?

3 mar. 2022
Av Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Hanne har mer enn 14 års erfaring med å bistå næringslivet med å utvikle strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima og bærekraft.

3 mar. 2022
Relaterte temaer Bærekraft

Helse, velvære og velstand avhenger av biologisk mangfold, og tapet av biodiversitet utgjør en vedvarende risiko for bedrifter, samfunn og økonomien.

Akkurat som med klimaendringer, så påvirker tapet av biologisk mangfold samfunnet betydelig, og innebærer vippepunkter der tilbakeførelse kan være umulig etter at visse tilstander er nådd. Dette utgjør stor risiko for selskaper og samfunnet som helhet. Påvirkningene er usikre, men også forutsigbare, og konsekvensene avgjøres av hvordan vi handler i dag.

Denne artikkelen, skrevet av EY og Microsoft i samarbeid med Earth Knowledge, tar for seg hvordan tap av natur fører til tap i finansiell sektor, hvordan man kan forstå naturrelaterte risikoer, hvor utsatt finansielle tjenester er for risikoene, og hvorfor det er et pressende behov for handling.

 

Last ned rapporten: Waking up to nature – the biodiversity imperative in financial services

 

«I løpet av de siste 50 årene har 50 % av økosystemene våre gått tapt, og myndigheter, kunder og investorer ser i økende grad at dette påvirker virksomhetene. Nye reguleringer og teknologier som hjelper oss å begrense denne påvirkningen på naturen, vil ha store innvirkninger på sektoren i tiden fremover», sier Hanne Thornam, leder for Climate Change and Sustainability Services i EY Nordics.

Selv om avkastning på investeringene er langt ifra er sikret, vil det koste oss dyrt om en ikke handler raskt – og i stor skala. Når man uten tvil har gått over grensen for biosfærens integritet (dvs. hvor mye naturen tåler), er tap av biologisk mangfold blitt en vesentlig økonomisk risiko for finansiell sektor. Finansielle tjenester er ikke isolert fra naturen, da den tilbyr livsviktige økosystemtjenester av betydelig økonomisk verdi. Naturens velvære er nært forbundet med menneskelig og økonomisk velvære.

I løpet av de siste 50 årene har 50 % av økosystemene våre gått tapt, og myndigheter, kunder og investorer ser i økende grad at dette påvirker virksomhetene.
Hanne Thornam
Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Finansiell sektor kan spille en rolle ved å inkludere og vektlegge biologisk mangfold og naturpositive resultater i bærekraftige finansstrategier. Bedrifter kan starte evalueringen av risikoer knyttet til biologisk mangfold i utlåns-, forsikrings- og investeringsporteføljer, og samarbeide med interessenter for å prioritere og overvinne disse risikoene. De kan begynne å utforske og utvikle datadrevne løsninger og trekke passende paralleller til tiltak som hittil er gjort for klimaendringer. Ved å bruke sin innflytelse kan den finansielle tjenestesektoren være en pådriver for solide reguleringer som beskytter økosystemene, samt bidrar til å nå globale mål for bærekraftig utvikling.

Sammendrag

Denne artikkelen utforsker risikoene og mulighetene finanssektoren står overfor, i tillegg til å skissere bransjeinitiativer og rammeverk. Den gir konkrete skritt som bedrifter nå kan ta, for å akselerere positive endringer.

Om denne artikkelen

Av Hanne Thornam

Partner og leder av Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Hanne har mer enn 14 års erfaring med å bistå næringslivet med å utvikle strategier, tiltak og rapportering knyttet til klima og bærekraft.

Related topics Bærekraft