12 mai 2022
folk som går inne i bygningen og trappene

Bedrifts- og handelsrett — global oppdatering

12 mai 2022
Relaterte temaer Jus Skatt

Ny og bemerkelsesverdig utvikling innen bedrifts- og handelsrett.

Det globale regelverket er i konstant utvikling. Nye lover, forskrifter og rettspraksiser endrer spillereglene i mange jurisdiksjoner fra tid til annen. Det er avgjørende at ledelsen blir informert om hva som er nytt, og konsekvensene dette vil ha for virksomheten. Se for deg hvilken påvirkning det vil ha på hovedkontoret hvis et lokalt datterselskap ikke følger et nytt regelverk. Konsekvensene kan være katastrofale. Det er fortsatt en løpende utfordring å holde seg oppdatert på hva som er nytt og nyttig i multinasjonale selskaper. I dette komplekse reguleringslandskapet må bedrifter sette et tydelig skille mellom hva som er positivt å gjøre, og hva som kreves.

I dette halvårlige nyhetsbrevet om bedrifts- og handelsrett ønsker EY Advokatfirma å informere bedrifter om de siste juridiske nyhetene fra en rekke instanser.

Vis ressurser

  • Last ned: Bedrifts- og handelsrett - global oppdatering

Inkludert er artikler om aktuelle juridiske forhold fra totalt 25 instanser innen Vest-Europa, Afrika, Sør-Amerika, Sentral- og Øst-Europa samt Asia-Stillehavsregionen. Enkelte land implementerte lignende regler på samme tid, eksempelvis Belgia, Luxembourg, Mexico, Serbia og Elfenbenskysten, om register over reelle rettighetshavere. 

Loven om register over reelle rettighetshavere gjelder faktisk for de fleste EU-land etter EU-direktivene fra 20. mai 2015 og 30. mai 2018. Slike direktiver omhandler forebygging av bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og ledet til opprettelsen av et offentlig register i hvert EU-land der identiteten til relle rettighetshavere må lagres og være generelt tilgjengelig for offentligheten. Åpenhet om markedsplassen er nå sentralt. Også land som ikke er medlem i EU, som for eksempel Mexico, Serbia og Elfenbenskysten, implementerer lignende regler.

Samtidig som reglene for transparens forbedres, prøver Kina og Russland å gjøre utenlandske investeringer enklere ved å tillate gjeninnhenting av utenlandske selskaper til Russland og fremme utenlandske investeringer i Kina. Frankrike og Australias utenlandske investeringsregler blir mer kompliserte og krever i visse sektorer forhåndsgodkjenning fra myndighetene. Dette er en trend i mange markeder for å ønske velkommen og å beskytte utenlandske investorer, som noen ganger er essensielle for nasjonale økonomier, samtidig som den beskytter visse nasjonale sektorer mot utenlandske investeringer.

I nyhetsbrevet om bedrifts- og handelsrett finner du også en rekke nye lover og markedspraksiser som er viktige for virksomhetene dine, for eksempel aksjeopsjonsordninger i Danmark, folkefinansiering i Argentina, avskaffelse av minimum aksjekapital i Finland, notering av dobbeltklasseaksjer i Singapore og mange andre saker. 

Sammendrag

Det er avgjørende at ledelsen er bevisste rundt skiftende regelverk på tvers av instanser og påvirkningen dette kan ha på virksomheten.

Om denne artikkelen

Related topics Jus Skatt