6 minutters lesing 24 mar. 2020
Koronaviruset på blå bakgrunn

Enighet om Koronaloven i Stortinget – enkelte endringer

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

6 minutters lesing 24 mar. 2020
Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19

Forrige uke omtalte vi Regjeringens forslag til Koronalov. Loven er nå behandlet av Stortinget og vedtatt med noen endringer og begrensinger sammenholdt med Regjeringens opprinnelige forslag.

De endringer den ekstraordinære komiteen implementerte i sin innstilling til Stortinget (Innst. 204 L (2019-2020) innebærer at Regjeringens handlingsrom begrenses i forhold til det opprinnelige lovforslaget. For næringslivets del medfører sannsynligvis ikke dette noen betydelig forandring, men enkelte av endringene er likevel verdt å merke seg.

Loven og forskriftene begrenses ytterligere

I det endelige lovforslaget er koronaloven og forskrifter gitt i medhold av koronaloven («koronaforskrifter») begrenset til å vare opptil én måned av gangen. Som EY omtalte i forrige uke, innebar det opprinnelige lovforslaget at koronaloven og forskrifter gitt i medhold av koronaloven kunne vare frem til 31.12.2020.

En annen vesentlig endring er at de lovene Koronaforskrifter kan fravike nå er opplistet i koronaloven. I det opprinnelige lovforslaget var dette ikke gjort, og den endelige loven både begrenser og tydeliggjør regjeringens handlingsrom. I koronaloven er det nå listet opp omkring 60 forskjellige lover som regjeringen kan fravike. Foruten de EY nevnte i forrige uke, kan det komme endringer i forvaltningsloven, konkurslovgivningen, finansforetaksloven og lov om offentlige anskaffelser mfl.

Uklart hvorvidt Regjeringen har adgang til å fravike EØS-avtalen og -regler.

Av regjeringens lovforslag kom det frem at det kunne komme større endringer i EØS-lovgivningen. Dette er i den den endelige loven blitt begrenset, men det er fortsatt noen uklarheter hvor langt denne begrensingen gjelder. I loven står det at regjeringens koronaforskrifter bare kan innskrenke rettigheter så langt det er forenlig med Norges folkerettslige forpliktelser. 

Samtidig åpner komiteen i sin innstilling opp for at EØS-retten helt unntaksvis vil kunne fravikes når hastevedtak er nødvendig i den pågående krisesituasjonen. Det er nærliggende å forstå dette slik at regjeringen kun kan fravike de EØS-lovene som er nevnt i koronaloven og at det vil være en enda høyere terskel enn ellers for å fravike disse lovene. Særlig berørte områder vil i denne forbindelse kunne være  konkurranselovgivningen og regelverket for offentlige anskaffelser.

Kontakt

Ingvild O. Kaagen, Executive Director, tlf. 93 44 12 16

Kjeld Arne Rogde Thomassen, Executive Director, tlf. 90 72 37 66

Linn Anker-Sørensen, Senior Manager, tlf. 90 47 22 19 

William Myhr, tlf. 91 59 30 94

 

Sammendrag

Forrige uke omtalte EY Regjeringens forslag til Koronalov. Loven er nå behandlet av Stortinget og vedtatt med noen endringer og begrensinger sammenholdt med Regjeringens opprinnelige forslag.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19