4 minutters lesing 3 jul 2020
Oversikt over utsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift

Skatt og avgift - oversikt over utsettelser og satsreduksjoner

Av

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

4 minutters lesing 3 jul 2020
Relaterte temaer COVID-19 Skatt Jus

Her finner du en oversikt over utsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift per 3. juli 2020:

Skatt og avgift – utsettelser
  Utsatt fra Utsatt til
Skattemelding (selvangivelse) for 2019 for næringsdrivende og selskaper 31. mai 2020 31. august 2020
Forskuddsskatt personlig næringsdrivende for 2020 Termin 1: 15. mars 2020
Termin 2: 15. mai 2020
Termin 1: 1. mai 2020
Termin 2: 15. juli 2020
Forskuddsskatt AS mv. for 2019, termin 2
NB: Gjelder ikke kraftforetak 
15. april 2020 1. september 2020
Arbeidsgiveravgift Termin 2: 15. mai 2020
Termin 3: 15. juli 2020 (forslag)
Termin 2: 15. august 2020
Termin 3: 15. oktober 2020 (forslag)
Merverdiavgift, termin 1 10. (14.) april 2020 10. juni 2020
Frist for skattefri omdanning med virkning 1. januar 2020 1. juli 2020   1. september 2020
Avgift – midlertidig reduserte satser
 

Virkning fra

Virkning til og med

MVA – nedsettelse fra 12 % til 6 %

1. april 2020

31. oktober 2020

AGA – nedsettelse med 4 prosentpoeng

3. termin, mai-juni 2020 (forslag)

3. termin, mai-juni 2020 (forslag)

Du kan finne mer informasjon om utsettelsene på Skatteetatens nettsider.

Søknad om utsettelse av skatte- og avgiftskrav

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan fra 10. juni søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Les mer på Skatteetatens nettsider.     

I lys av koronavirussituasjonen stopper Skatteetaten bruk av tvangsmulkt midlertidig

I første omgang gjelder dette:

  • A -melding med leveringsfrist 5. mars
  • MVA-melding som har forfall fra mars og til og med 10. juni (1. og 2. termin 2020)
  • Skattemelding (selvangivelse) personlig næringsdrivende og aksjeselskap for 2019, som har leveringsfrist 31. mai

Dette betyr at Skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt hvis disse meldingene leveres etter fristen. 

Du kan finne mer informasjon på Skatteetatens nettsider.

Kontaktpersoner: 

Bjørgun Jønsberg, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 982 06 168
Henrik B Fantoft-Seielstad, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 958 07 895

Sammendrag

Her finner du en oversikt over betalingsutsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift som et resultat av koronaviruset.

Om denne artikkelen

Av

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer COVID-19 Skatt Jus