4 minutters lesing 30 sep. 2020
Oversikt over utsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift

Skatt og avgift - oversikt over utsettelser og satsreduksjoner

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

4 minutters lesing 30 sep. 2020
Relaterte temaer COVID-19 Skatt Jus

Her finner du en oversikt over utsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift per 29. september 2020:

Skatt og avgift – utsettelser
  Utsatt fra Utsatt til
Skattemelding (selvangivelse) for 2019 for næringsdrivende og selskaper 31. mai 2020 31. august 2020
Forskuddsskatt personlig næringsdrivende for 2020 Termin 1: 15. mars 2020
Termin 2: 15. mai 2020
Termin 1: 4. mai 2020
Termin 2: 15. juli 2020
Forskuddsskatt AS mv. for 2019, termin 2
NB: Gjelder ikke kraftforetak 
15. april 2020 1. september 2020
Arbeidsgiveravgift Termin 2: 15. mai 2020
Termin 3: 15. juli 2020 
Termin 2: 17. august 2020
Termin 3: 15. oktober 2020
Merverdiavgift, termin 1 10. (14.) april 2020 10. juni 2020
Frist for skattefri omdanning med virkning 1. januar 2020 1. juli 2020   1. september 2020
Avgift – midlertidig reduserte satser
 

Virkning fra

Virkning til og med

MVA – nedsettelse fra 12 % til 6 %

1. april 2020

31. oktober 2020

AGA – nedsettelse med 4 prosentpoeng

3. termin, mai-juni 2020

3. termin, mai-juni 2020

Du kan finne mer informasjon om utsettelsene på Skatteetatens nettsider.

Søknad om utsettelse av skatte- og avgiftskrav

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan fra 10. juni søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Les mer på Skatteetatens nettsider.

Arbeidsgiveravgift 3. termin

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene.

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. Forsinkelsesrenter vil først løpe dersom kravet ikke betales innen 15. oktober 2020.

For mye innbetalt på 3. termin 2020 blir tilbakebetalt. Det er en forutsetning for tilbakebetaling at kontonummer er registrert.

Har du utestående på 2. termin, vil for mye innbetalt på 3. termin benyttes til å dekke 2. termin. Kontakt din skatteoppkrever om du ikke ønsker en slik ordning. Kontakt også skatteoppkrever om du ønsker å få tilbakebetalt all arbeidsgiveravgift du har betalt for 3. termin. Betaling for 3. termin må da skje til forfall 15. oktober 2020.     

Tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger og mva-meldinger

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sen levering av følgende mva-meldinger:

  • 1. termin (frist 14. april), 2. termin (frist 10. juni), 3. termin (frist 31. august) og 4. termin (frist 12. oktober)
  • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

For mva-meldinger for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember, kan tvangsmulkt ilegges hvis mva-meldingen ikke leveres innen fristen.

Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august og 7. september og 5. oktober. For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Du kan finne mer informasjon på Skatteetatens nettsider.

Kontaktpersoner: 

Henrik B Fantoft-Seielstad, Selskapsbeskatning, Mobil: +47 958 07 895

Sammendrag

Her finner du en oversikt over betalingsutsettelser og satsreduksjoner for skatt og avgift som et resultat av koronaviruset.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus innen revisjon og rådgivning

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Related topics COVID-19 Skatt Jus