Merverdiavgift salgsskatt og andre forbruksskatter

I Skatt

Vi hjelper deg med å implementere indirekte skatter gjennom hele skattesyklusen, inkludert planlegging, risikostyring, systemer og automatisering, compliance og kontrovers, slik at du når dine forretningsmessige mål rundt om i verden.

Relaterte temaer Skatt

Hva vi kan gjøre for deg

Globalt utfordres virksomheter i økende grad til å oppfylle sine mange forpliktelser for merverdiavgift (mva), skatt på varer og tjenester (GST), omsetnings- og bruksskatt (SUT) og andre indirekte skatter, i en periode med rask endring.

Våre globalt integrerte team gir deg det perspektivet og støtten du trenger for å administrere VAT, GST og SUT effektivt. Vi gir deg råd av høy kvalitet, praktisk assistanse og effektive prosesser for å forbedre den daglige rapporteringen, og reduserer dermed attribusjonsfeil, reduserer kostnadene og hjelper deg med å håndtere de indirekte skattene dine riktig.

Vi kan støtte full eller delvis mva, GST og SUT compliance outsourcing (EN) på verdensbasis, inkludert oppgave- og kontroversstyring, diagnostiske tester, rapportering om unntak og forbedring av data.

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt for å lære mer.