12 feb. 2021
702541853

Verdiutvikling hos aktive norske eiere

Av Eirik Moe

Nordisk leder for Family Enterprise og sektorleder for EYs fiskeri- og havbruksgruppe

Partner i revisjon, fisk- og båtentusiast og opptatt av å bidra til proaktivt å løse kundenes utfordringer og utvikle talentene og gode team.

12 feb. 2021
Relaterte temaer Assurance

Family Business Norway og EY hentet frem ny kunnskap om utvikling og særtrekk blant norske familiebedrifter i utvalgte sektorer. 

Gjennom generasjoner har familiebedriftene vært en bærebjelke i velferdssamfunnet. Høy eierkonsentrasjon har gitt god kontroll på videreutviklingen av virksomhetene og selskapene har vært kjent for god lønnsomhet. Hvordan er situasjonen nå? 

Inspirert av analysen av de 500 største familiebedriftene i verden, Family Business Index, har EY og Family Business Norway gjennomgått 375 store norske aksje- og allmennaksjeselskap. Av disse er 132 eid av familier. 

Våre observasjoner innen fem industrisegmenter er i hovedsak positive, men det er fortsatt noen forbedringsområder; familiebedriftene har svakere marginer sammenlignet med konkurrerende ikke-familiebedrifter. I tillegg ligger de etter når det kommer til kjønnsfordelingen i ledende stillinger. 

Generasjonsskifte, innovasjonskraft og filantropi står fremdeles på dagsorden, men selvsagt også risiko- og krisehåndtering i lys av Covid-19-pandemien. 

I rapporten finner du en analyse av lønnsomhet, særtrekk og samfunnsbidrag for følgende fem segmenter:

  • Handel, mat og drikke
  • Industri, bygg og anlegg
  • Investering og eiendom
  • Shipping, offshore, olje og gass
  • Transport, service og tjenester

Johan H. Andresen i Ferd og Knut Herman Gjøvaag i Frydenbø bidrar med sine perspektiver, samt at du kan lese betraktninger fra EY og Family Business Norway om hvordan rammebetingelser og konkurransevilkår påvirker norske familieselskaper.

Last ned rapporten her, eller ta kontakt med Eirik Moe eller Karoline Gleditsch for å få vite mer.

Sammendrag

De fleste norske virksomheter er familieeide. Gjennom generasjoner har de vært en bærebjelke i velferdssamfunnet, med høy sysselsetting og et betydelig bidrag til felleskassen.

Family Business Norway og EY har gjennomført en analyse av landets 375 største aksje­ og allmennaksjeselskap i utvalgte bransjer. Av disse er 132 eid av norske familier. Vi har også sett på hva som skiller familieeide bedrifter fra ikke­familieeide bedrifter og offentlige selskaper.

Om denne artikkelen

Av Eirik Moe

Nordisk leder for Family Enterprise og sektorleder for EYs fiskeri- og havbruksgruppe

Partner i revisjon, fisk- og båtentusiast og opptatt av å bidra til proaktivt å løse kundenes utfordringer og utvikle talentene og gode team.

Relaterte temaer Assurance