21 jun. 2021
Kvinne foran PC med møte på skjerm

Vi skaper fremtidens arbeidsplass

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

21 jun. 2021
Relaterte temaer Karriere Bedriftsansvar

Vi lanserer en ny, hybrid arbeidsmodell, drevet av fleksibilitet, teknologi og vår unike samarbeidskultur.

Hva er en arbeidsplass for deg? Og hva ville du ha sagt om du fikk muligheten til å skape din egen? Det siste året har ideen om hva en arbeidsplass er, endret seg. Vi har sett at vi klarer å opprettholde både produktivitet og teamfølelse fra hjemmekontoret. Og selv om fulltids hjemmekontor har vært ufrivillig, har mange satt pris på mer fleksibilitet og mindre stress i hverdagen.

Gjennom medarbeiderundersøkelser har våre ansatte fortalt oss at de ønsker å bevare denne fleksibiliteten også etter pandemien. Flertallet ønsker å være på kontoret to til tre dager i uken. Resten av tiden vil de jobbe hjemmefra eller hos kunder.

Vi ønsker å legge til rette for dette. Derfor lanserer vi en ny, hybrid arbeidsmodell, drevet av fleksibilitet, teknologi og vår unike samarbeidskultur. Vi mener at fremtidens arbeidsplass skal være en agil arena, der tid og sted ikke er begrensninger, men muligheter. Der digitale arbeidsstrømmer og fysiske møter utfyller hverandre, slik at vi kan ta hensyn til de individuelle behovene til alle våre ansatte.

Vi vet at det ikke finnes én arbeidsmodell som passer for alle. Når vi skal skape vår egen EY-opplevelse, vil kundenes behov og samarbeid i team være de viktigste faktorene.

Vi er nesten 8 000 ansatte i Norden. Sammen skal vi bygge vår fremtidige arbeidsplass. 

Sammendrag

Vi lanserer en ny, hybrid arbeidsmodell, drevet av fleksibilitet, teknologi og vår unike samarbeidskultur.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Karriere Bedriftsansvar