Vårt formål

  Hos EY er vårt formål "Building a better working world”. Innsikten og tjenestene vi leverer er med på å bygge pålitelighet og tillit til kapitalmarkedene og til økonomier over hele verden. Vi utvikler dyktige ledere som samarbeider for å innfri våre løfter til alle våre interessenter. På den måten spiller vi en viktig rolle i å bygge en bedre verden for våre ansatte, for våre kunder og for våre lokalsamfunn.

  I en verden som endrer seg raskere enn noen gang, fungerer vårt formål som en «nordstjerne». Det veileder våre mer enn 280 000 ansatte, og gir kunnskap og mening til arbeidet vi driver med. Vi hjelper digitale pionerer med å bekjempe piratkopiering av data, veileder myndigheter gjennom kontantstrømkriser, bidrar til nye medisinske behandlinger med dataanalyse og utfører revisjoner av høy kvalitet for å bygge tillit til finansmarkeder og virksomheter. Med andre ord jobber vi sammen med gründere, selskaper og land for å løse deres tøffeste utfordringer.

  Gjennom våre fire integrerte forretningsområder — Revisjon, Rådgivning, Skatt og Strategi og transaksjoner — og dype sektorkunnskap, hjelper vi kundene våre med å utnytte nye muligheter og vurdere og håndtere risiko for å levere ansvarlig vekst. Våre tverrfaglige team hjelper med å oppfylle myndighetskrav, holde investorer informert og imøtekomme interessenters behov.

  Vi mener at "a better working world" gir økonomisk vekst som er bærekraftig og inkluderende. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på alle våre tjenester, investere i våre ansatte og innovasjon. Vi samarbeider med andre – fra våre kunder til større interessenter – ved å bruke våre kunnskaper, ferdigheter og erfaringer for å oppnå våre målsetninger og skape positive endringer.

  Gitt ut av Christin Bøsterud

  Country Managing Partner, EY i Norge

  Christin er advokat med en PhD innen etikk. Hun er opptatt av mangfold og inkludering på alle nivåer – inklusive ledelse. Bonde og hestejente.

  Våre ansatte

  Vårt formål — "building a better working world" — er grunnlaget for vår kultur.

  Hos EY fremmer vi ledere som bidrar til dette. 

  Våre mer enn 280 000 ansatte og én million EY-alumner  danner et innflytelsesrikt nettverk. Hver og én av disse leder og inspirerer andre både i og etter sin tid hos  EY, og gir liv til våre målsetninger i arbeidet de utfører hver dag.

  Better begins with you, vårt interne prisprogram, lar ansatte nominere kollegaer de mener har funnet inspirerende og virkningsfulle måter for å fremme EYs formål, "building a better working world".

  Hvordan teknologi kan gi konkurransefordeler ved salg og avhending

  I et marked der de sterkeste overlever, er det viktig å utvikle seg raskt. Teknologi er en katalysator, men kan også bidra til endring ved oppsplitting eller avhending.

  1 okt 2019 Tony Qui

  5G er i full gang med å omdefinere telekom. Er du oppdatert?

  Operatører er nå i sentrum av den digitale økonomien, ettersom 5G driver transformasjon og vekst i produktivitet på tvers av bransjer.

  3 jul 2019

  Syv temaer som påvirker fremtiden for betalingstjenester

  Å forstå temaene som forvandler betalingsmetodene vi bruker, kan hjelpe banker til å ta strategiske investeringsbeslutninger og fremstå som vinnere.

  10 sep 2019

  Vår ledelse

  Hvordan skape et smartere, tryggere strømnett tilpasset nye målere

  EY hjelper en nasjonal kraftleverandør med å forsterke en utdatert kraftinfrastruktur for å sørge for pålitelig, cybersikker strømforsyning i fremtiden.

  3 jul 2019

  Hvordan mangfold løfter resultatene innen olje og gass

  Spørreundersøkelsen vår fremhever behovet for mangfold innen olje- og gassektoren for å takle vanskeligheter samt hvordan mangfold påvirker bunnlinjen positivt.

  23 jan 2019

  Hva er det største problemet for kvinnelige ledere: glasstaket eller glassklippen?

  Man kan ikke gjøre fremskritt hvis kvinner ansettes når alt er tapt og sparkes når alt er ordnet

  13 mar 2019 Beth Brooke-Marciniak

  who from your past could change your future

  Vår alumni

  EYs én million alumni fortsetter å inspirere oss og bidrar til å bygge en bedre arbeidsverden.

  Bli med i EY Alumni Network (EN)

  Prestasjoner

  Ved å fokusere på målsettingen vår om "building a better working world", setter vi preg på våre ansatte, kunder og vårt lokalsamfunn.

  Gjennom innsikt, fakta og tall, casestudier og videoer, forteller vår Global gjennomgang 2018 historien om året vårt. Den viser hvordan vi bruker vår kunnskap og erfaring hver dag til å bygge en bedre arbeidsverden gjennom våre tjenester til kunder, lederne vi fremmer, tilliten vi gir til kapitalmarkedene og støtten vi gir til lokalsamfunnene der våre ansatte bor og jobber.

  Det er mye forskning som viser at kvinner i ledelsen fører til bedre økonomiske resultater. Dette er selvfølgelig et viktig argument; Det er imidlertid også viktig at kjønnsbalansen gjenspeiles i alle deler av samfunnet, også på ledernivå.

  Christin E. Bøsterud

   

  Administrerende direktør og partner, EY Norge

   

  Hvordan få flere kvinner inn i styrerommene

  Kerrie Waring, administrerende direktør for International Corporate Governance Network, gransker mangfold i selskapsstyrer og tiltak for å utjevne balansen mellom kjønnene.

  15 feb 2019

  Hvordan forsyningskjeden kan bli ryggraden i helsevesenet hvor som helst

  Fremtidens økosystem innen helse vil dreie seg om individers søken etter velvære hele livet. Det vil bli gitt omsorg når som helst og hvor enn forbrukeren er.<br />

  26 jun 2019

  Tre regler å bryte og følge i detaljhandelen

  Når de velprøvde metodene har gått ut på dato, er det avgjørende for detaljhandelen å finne nye måter å jobbe på. Nøkkelfaktorene er å tenke nytt om samarbeid, segmentering og en forbrukersentrert holdning.

  16 sep. 2019 Andrew Cosgrove

  Inkluderende vekst

  Vi tror en bedre arbeidsverden er en der alle kan bidra til og ta del i fordelene med bærekraftig økonomisk vekst.

  Trender som raskt utviklende teknologi, økt globalisering og demografiske skifter har i løpet av den siste generasjonen gitt store fordeler. Samtidig føler mange mennesker at de blir hengende etter.

  Vi tror at økonomisk vekst og sosial inkludering alltid må sees på sammen, og at en generell økt velstand bare kan oppnås i kombinasjon med mer like muligheter og resultater. 

  Gjennom tjenestene vi tilbyr, vår brede innflytelse og vårt syn på samfunnsansvar, forplikter oss til å støtte en bred vekst som muliggjør at alle kan bidra til, og dra nytte av, økonomisk suksess, både nå og i fremtiden.

  Jay Nibbe

  Er dagene hvor globale utfordringer kan forbigås talte for administrerende direktører?

  Les mer om vår innsats i forhold til å fremme bærekraftig og inkluderende vekst, samt vår støtte til bærekraftige utviklingsmål, i vår siste FNs Global Compact-rapport om utvikling.

  Les hele historien

  Inkludering av LGBT+: Kan man bruke globalt konsekvente retningslinjer i en inkonsekvent verden?

  Effektive gründere tar ansvar for å håndtere sosiale ulikheter og påskynde fremgang i forhold til målsetningene om bærekraftig utvikling. Få innsikt i hvordan EY hjelper noen av de beste til å skalere sine livsforandrende virksomheter.

  Les hele historien

  Å bygge tillit i kapitalmarkedene

  Vi gir pålitelighet og tillit til kapitalmarkedene ved å fremme åpenhet, støtte finansiell stabilitet og inkluderende økonomisk vekst.

  Kvalitetsrevisjoner er en avgjørende del for sunne kapitalmarkeder. Men alle våre tjenester hjelper organisasjoner med å bedre sine prestasjoner, og fører til en sunnere økonomi. Dette kommer alle i samfunnet til gode. Vi tar vår rolle i kapitalmarkedene svært alvorlig og snakker regelmessig med våre mange interessenter om viktige temaer. I disse samtalene utvider vi vår forståelse av den viktige rollen virksomheter har i samfunnet, samt forståelsen for det politiske miljøet vi jobber i. Vi bruker også denne kunnskapen til å debattere om lovendringer og bredere politiske spørsmål med politikere, myndigheter og investorer.
   

  copywriter typing project network

  Jobbmuligheter

  #FutureOfWork er nå. Med 280 000 ansatte i 150 land er dine muligheter til å vokse, lykkes og trives hos EY grenseløse.

  Jobb med oss

  Forrige

  Hjem

  Neste bilde

  Hva vi gjør