5 minutters lesing 6 mar. 2019
Kvinnelig elektronikkingeniør lodder

Tre måter innovasjon kan gjøres mer inkluderende for kvinner

Av Shaun Crawford

EY Global Vice Chair – Industry

Driving solutions designed to reshape global markets and industry through convergence and disruption.

5 minutters lesing 6 mar. 2019

Neste internasjonale kvinnedag må vi sørge for at kvinner får plass i innovasjonens verden. Her er hvordan vi skal gjøre det.

I løpet av de siste tiårene har vi sett enorme teknologiske fremskritt, som på mange måter har forandret verden til det bedre. Det ville imidlertid ikke være riktig å si at alle har nytt godt av disse endringene i like stor grad. Millioner av mennesker, særlig i mindre utviklede markeder, har nesten ikke hatt fordeler i det hele tatt. Og selv i de utviklede markedene får ikke kvinner de samme fordelene av den teknologiske revolusjonen som menn.

Hvis vi ikke er svært forsiktige, vil fremveksten av kunstig intelligens (AI) bare forverre situasjonen. Det har allerede vært tilfeller av algoritmer som målretter stillingsannonser for høyt betalte stillinger mot menn og ikke mot kvinner. Etter hvert som bruken av AI blir mer sofistikert og utbredt kan kvinner også oppleve utilsiktet diskriminering mot dem i mange ulike situasjoner, fra muligheten til å få bevilget boliglån til adgang til helsetjenester. Vi må ta tak i dette problemet hvis vi skal unngå å programmere skjevheter inn i fremtiden vår. 

Hvordan sikrer vi så en plass for kvinner i alle aspekter av forretningslivet i dagens transformative tidsalder?Teoretisk sett er den enkle løsningen å ansette flere kvinnelige dataingeniører, -analytikere og -utviklere. Virkeligheten er imidlertid mer komplisert.

Teknologibransjen har over lang tid konsekvent ikke greid å tiltrekke seg og beholde kvinnelige talenter, og ryktet bransjen har på seg om å være mannsdominert har heller blitt styrket enn svekket. Siden kvinner ikke får ta del i teknologibransjen, satser de på karrierer i andre bransjer, noe som bare forsterker problemet. Tallene sier alt: Andelen kvinnelige dataingeniører i USA i dag er mindre enn den var på 1980-tallet.  

Her er tre metoder vi som ledere av organisasjoner kan bruke for å sikre at kvinner får innpass i like stor grad som menn:

1. Opprette og investere i programmer

Neste internasjonale kvinnedag bør ledere på tvers av det private næringslivet, det offentlige og ideelle organisasjoner drøfte hvordan vi kan finne langsiktige løsninger som oppmuntrer flere kvinner til å satse på karrierer innen vitenskap, teknologi, økonomi og matematikk (STEM – science, technology, economics and mathematics). Det har lenge vært diskutert at vi må samarbeide med skoler, universiteter og leverandører av opplæringsprogrammer for arbeidsgivere for å finne ut hvordan STEM-fagene kan gjøres mer attraktive for jenter og unge kvinner. 

Vi må også finne ut hvordan vi kan utstyre jenter og kvinner med ferdighetene og erfaringene de trenger for å lykkes i STEM-karrierer. Men vi trenger enda flere programmer. Hos EY har vi en rekke programmer for de som nærmer seg ferdig eller nylig har fullført utdanning. Vårt eget non-profit program STEM Advantage forbereder og inspirerer unge kvinner og underrepresenterte minoriteter av alle kjønn til å satse på STEM-karrierer gjennom betalte praksisplasser, mentorprogrammer og stipender. 

Å få flere kvinner til å ta fatt på STEM-karrierer slik at vi utvider mengden av tilgjengelige talenter, er imidlertid bare begynnelsen av prosessen. Vi må også støtte dem, slik at de blir i disse yrkene – helt frem til de pensjonerer seg hvis det er det de ønsker. For øyeblikket er STEM kjent for å ha et bekymringsverdig høyt frafall av kvinner. Ifølge det amerikanske Center for Talent Innovation er det mer enn dobbelt så sannsynlig at kvinner slutter i teknologibransjen som at menn gjør det. I 2015 fant en australsk undersøkelse at nesten en tredjedel av kvinner som var ansatt innen STEM forventet å slutte i jobben innen fem år på grunn av mangel på karreierevekst og muligheter for profesjonell utvikling. 

Å få flere kvinner til å ta fatt på STEM-karrierer, slik at vi utvider mengden av tilgjengelige talenter, er imidlertid bare begynnelsen av prosessen. Vi må også støtte dem slik at de blir i disse yrkene.

2. Skape den rette kulturen

Det er klart at STEM-arbeidsgivere må arbeide enda hardere enn andre arbeidsgivere for å sørge for at kvinner har samme muligheter som menn til å komme videre i karrierene sine. De må altså skape en støttende kultur på arbeidsplassen med synlige kvinnelige rollemodeller, og sikre at kvinner har tilgang til coaching, mentorer, nettverk, fleksible arbeidsmåter og muligheter for forfremmelse. Fremfor alt tyder den australske forskningen på at STEM-arbeidsgivere bør gjøre det mulig for kvinner å oppnå en balanse mellom ansvaret de har i arbeids- og privatlivet.

3. Oppmuntre til generasjonsmangfold

En annen problemstilling jeg som tillitsmann for International Longevity Center er svært klar over, er at befolkningen stadig blir eldre. Etter hvert som livene våre blir lengre og sunnere vil vi både trenge – og forvente – å kunne nyte godt av lengre, lykkeligere og mer tilfredsstillende karrierer. I dag blir likevel blir kvinner i mange bransjer – og ikke bare STEM-bransjer – stadig oftere ekskludert fra arbeidslivet etter fylte 45 år. Denne ekskluderingen er en rystende sløsing med individuell kunnskap, ferdigheter og talenter. Prisen for både samfunnsøkonomien og samfunnet som helhet er også høy, ikke minst fordi kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn.

Siden digital teknologi er en del hverdagen både privat og profesjonelt, må vi sørge for at kvinner er inkludert. Dette vil ikke skje over natten, men vi kan få det til ved å oppfordre flere jenter til å studere STEM-fag på skolen og til å satse på STEM-karrierer etter ferdig utdannelse. Vi kan få det til ved å støtte kvinner i STEM-karrierer med å få stillinger på stadig høyere nivåer. Og vi kan få det til ved å jobbe hardt for å beholde kvinner på arbeidsplassen når de blir eldre, både innen STEM-fag og generelt, i stedet for å la dem forsvinne fra våre organisasjoner og ta alle sine verdifulle erfaringer og ferdigheter med seg. 

Jeg sier ikke utfordringen blir enkel å løse ved hjelp av disse metodene, og de vil ikke fungere separat. Jeg tror imidlertid at vi kan fremskynde likestilling mellom kjønnene ved å kombinere dem.

Så på den internasjonale kvinnedagen, hva vil du gjøre for å sørge for at#SheBelongs? La oss utvikle #WomenFastForward.

Sammendrag

For å sørge for at kvinner har en plass i innovasjon, må organisasjoner investere i opplæring, skape den rette kulturen og oppmuntre til mangfold.

Om denne artikkelen

Av Shaun Crawford

EY Global Vice Chair – Industry

Driving solutions designed to reshape global markets and industry through convergence and disruption.