3 minutters lesing 6 sep. 2021
EY HR-undersøkelsen tar pulsen på dagsaktuelle temaer for HR

HR-undersøkelsen tar pulsen på dagsaktuelle temaer for HR

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

3 minutters lesing 6 sep. 2021
Relaterte temaer Workforce Rådgivning

Undersøkelsen tar for seg ulike temaer hvert år, og gjennomføres i 2021–2022 på nordisk nivå.

HR-undersøkelsen har blitt gjennomført årlig siden 2007, som et tett samarbeid mellom EY People Advisory Services og HR Norge. Den første undersøkelsen om «Kampen om talentene» fra 2007 var faktisk masteroppgaven til en av våre kollegaer i EY! Siden da har HR-undersøkelsen blitt godt kjent i HR-miljøet i Norge, og lanseringen av resultatene har gitt fullbookede seminarer, medieoppslag og vært av stor interesse for våre kunder. I 2017, 2020 og nå senest i 2021–2022 gjennomføres undersøkelsen på nordisk nivå. Det gir oss enda bredere innsikt i hva som rører seg i nordiske organisasjoner og hvordan dette påvirker HR-agendaen. 

Undersøkelsen har forskjellig tema hvert år og søker å ta pulsen på dagsaktuelle temaer for HR. Eksempler på temaer de siste årene er «HRs rolle i et bærekraftig arbeidsliv», «Nordiske organisasjoners evne til å tilpasse seg endrede krav og behov», og «Annerledesåret 2020 – Springbrett for endring». 

Det er viktig for oss at HR-undersøkelsen ses på som en kilde til ny innsikt, fakta og inspirasjon for våre kunder, HR og andre med interesse for mennesker og organisasjoner. Prosjektet rundt HR-undersøkelsen er også en viktig arena for å sikre at vårt fagmiljø i EY holdes oppdatert og utvikler seg innen HR-faget.

Tekst: Maria Tvedt

Sammendrag

HR-undersøkelsen gjennomføres årlig i tett samarbeid mellom EY People Advisory Services og HR Norge. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2007.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Workforce Rådgivning