HVG Law - Technology & Communications

Technology & Communications

  • Share

 

De ontwikkelingen in de informatie- en communicatie technologie (ICT) sector zijn voortdurend in beweging. E-commerce en elektronische communicatie staan in het centrum van de belangstelling. Tussen gebruikers en softwareleveranciers moeten afspraken worden gemaakt die zich vertalen naar licenties, verkoop- en ontwikkelovereenkomsten. Waarvoor mag de soft- en hardware worden gebruikt en welke handelingen zijn verboden? Daarnaast speelt ook de discussie rond privacy en de kwestie van de domeinnamen een rol en zijn wet- en regelgeving volop in ontwikkeling.

HVG Law biedt u ondersteuning op de volgende gebieden: het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden; het opstellen van automatiseringscontracten (voor zowel leverancier als afnemer) zoals: licentiecontracten, outsourcingscontracten en hosting- en ASP-agreements; advisering met betrekking tot risicomanagement en due diligence; advisering rond (Europese) ICT-aanbestedingen.

Daarbij werken wij nauw samen met de in de Technology en Telecommunications sector gespecialiseerde fiscalisten van EY Tax.