De passende juridische vorm en structuur

  • Share

Het kopen en verkopen van ondernemingen of bedrijfsonderdelen, fusies en het aangaan van joint-ventures, maar ook herstructureringen en liquidaties, zijn van alle tijden. In goede tijden overheersen uitbreiding en expansie, in tijden van economische tegenwind ligt de nadruk op afslanking en herstructurering. Commerciële verbintenissen vormen de basis van nationaal en internationaal zakendoen. Het opstellen, uitonderhandelen en uitwerken van deze verbintenissen is vaak specialistenwerk.

Als advocaten en notarissen van het team Ondernemingsrecht adviseren wij u over tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Dat kan gaan over:

  • Het oprichten van bedrijven;
  • Nationale of grensoverschrijdende M&A-transacties;
  • Het aangaan van joint ventures en de daaraan gekoppelde financieringsvormen en mededingingsvraagstukken;
  • (Internationale) herstructureringen;
  • Kwesties op het gebied van corporate governance;
  • Het opzetten van aandelen- en optieplannen en werknemersparticipaties.

Daarnaast ondersteunen wij cliënten bij het aangaan en inrichten van uiteenlopende commerciële contracten en juridisch risicomanagement. Uiteraard behartigen wij ook uw belangen in juridische procedures en arbitrages.

Industry focus
Onze advocaten en notarissen vinden industry focus en inzicht in de zakelijke ambities van onze cliënten en hun uitdagingen van groot belang. Dit uitgangspunt is de drijfveer van onze aanpak en het aanbieden van multidisciplinaire dienstverlening samen met EY Tax. De combinatie van juridische deskundigheid, industry focus, ons internationale netwerk en onze ondernemende instelling maken onze dienstverlening uniek en daarmee onderscheidend.

 

Gerelateerde content

HVG - De rechtsgeldigheid van aangetekend e-mailen

De rechtsgeldigheid van aangetekend e-mailen
Een reguliere e-mail geeft niet de extra zekerheid van ontvangst zoals een aangetekende brief per koerier dat wel geeft. Steeds meer bedrijven maken daarom gebruik van een nieuwe methode van corresponderen: per aangetekende e-mail.


HVG - Toch geen einde van de pre-pack?

Toch geen einde van de pre-pack?
Er lijkt toch geen definitief einde te komen aan de pre-pack praktijk in Nederland. Ook de verankering in de Nederlandse wetgeving laat op zich wachten.


HVG - Conflictpreventie

Conflictpreventie
Conflictpreventie kan juist in het huidig economisch klimaat een waardevol middel zijn om focus te houden op de ontwikkeling en groei van de onderneming.


HVG - Per 1 juli 2017 onredelijk lange betaaltermijnen niet meer toegestaan

Per 1 juli 2017 onredelijk lange betaaltermijnen niet meer toegestaan
Op 1 juli 2017 is de 'Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen' in werking getreden.


HVG - Ook adviesrecht OR tijdens faillissement

Ook adviesrecht OR tijdens faillissement
De Hoge Raad geeft in zijn beschikking van 2 juni 2017 duidelijkheid over het adviesrecht van de ondernemingsraad ("OR") bij een voorgenomen verkoop door de curator van een failliete onderneming.