HVG Law - Herstructurering en Insolventie

Herstructurering en Insolventie

 • Share

In de huidige marktomstandigheden is de kans groot dat de bakens binnen een onderneming verzet moeten worden.

Uitdagende marktomstandigheden
Omzetten dalen, banken worden strenger in het verstrekken van financieringen en debiteuren betalen later of helemaal niet. Ondernemers, banken, crediteuren en andere stakeholders dienen op deze veranderende omstandigheden snel en adequaat te reageren.

Wij kunnen hierbij, al dan niet in samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax, deskundig en snel assisteren.

Een greep uit onze werkzaamheden:

 • Advies omtrent pre-packs en stille bewindvoering
 • In kaart brengen van de debiteurenrisico's. Zijn de zekerheden goed gevestigd en hoe kunnen de debiteurenrisico's verkleind worden?
 • Assistentie bij het herfinancieren van de onderneming.
 • Herstructurering van de ondernemingstructuur teneinde risico's te verkleinen en kosten te besparen.
 • Het aanbieden van een crediteurenakkoord of een collectieve betalingsregeling met schuldeisers.
 • De verkoop van één of meer bedrijfsonderdelen.
 • Reductie van het aantal werknemers / collectieve ontslagprocedures en het aanbieden van een sociaal plan.
 • Assistentie bij het maken van een doorstart met de onderneming.
 • Risicoanalyse teneinde bestuurdersaansprakelijkheid of paulianeus handelen te voorkomen;
 • Incasso van vorderingen.
 • Het optreden als bewindvoerder in surséances en als curator in faillissementen.
 • Het bijstaan in rechte van bestuurders die aansprakelijk worden gesteld door crediteuren of door de curator.
 • Grensoverschrijdende insolventie vraagstukken.
 • Buitengerechtelijke liquidaties.

Het herstructureringsteam
Het herstructureringsteam van HVG Law adviseert ondernemingen, hun aandeelhouders, banken, investeerders en crediteuren, en beschikt over ruime ervaring. De leden van het team worden ook regelmatig aangesteld als bewindvoerder in surséances en als curator in faillissementen.

De teamleden weten dat het belangrijk is om snel en oplossingsgericht te handelen en acteren daarnaar. Met als doel herstel op korte termijn en succes voor de toekomst.

 

Gerelateerde content

HVG - HR: Ook adviesrecht OR tijdens faillissement

HR: Ook adviesrecht OR tijdens faillissement
De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij een voorgenomen verkoop door de curator van een failliete onderneming.


HVG - De gevolgen van beslaglegging na faillissement

De gevolgen van beslaglegging na faillissement
Bij gerechtelijke procedures met grote belangen wordt vrijwel standaard geadviseerd tevens beslag te leggen op diverse vermogensbestanddelen onder de schuldenaar en onder derden.