HVG Law - Employment Law

Wat zoekt ú in een arbeidsrechtadvocaat?

  • Share

Bij HVG Law gaan we altijd voor de 'extra mijl'. Dit betekent dat wij niet ophouden bij wat we strikt genomen zouden moeten doen. Uw belangen vormen altijd het uitgangspunt van onze adviezen, zowel bij reguliere arbeidsrechtvraagstukken als in bijzondere situaties.

Slagvaardigheid is ons typerende handelsmerk
Zo zullen wij in geval van ontslag de risico's van precedentwerking nooit uit het oog verliezen en bezien wij arbeidsovereenkomsten altijd in het licht van mogelijke flexibilisering. In een situatie waarin de (statutair) directeur moet worden ontslagen kunt u rekenen op onze discretie en op kritisch meedenken. Dreigt er collectief ontslag of moet er onderhandeld worden met vakbonden en ondernemingsraden? Dan is slagvaardigheid ons typerende handelsmerk.

De HVG Law Employment praktijk is onlangs opgenomen in de Europese top (Tier 4) van Legal 500. "Achmea, Unilever and VimpelCom are among recent clients of HVG Law LLP, which has employment lawyers in five Dutch offices. Joost van Ladesteijn heads the practice."

 

Gerelateerde content

HVG Law - Labor & Employment Law Strategic Global Topics - Workforce Restructuring

Labor & Employment Law Strategic Global Topics - Workforce Restructuring
Een zorgvuldige planning en naleving van HR-wet- en -regelgeving zijn de sleutel tot het ontwerpen en implementeren van een succesvol herstructureringsproces. In dit nummer bekijken we de herstructureringswetgeving in 28 landen over de hele wereld.


HVG Law - Nieuwe Arbowet: forse boetes vanaf 1 juli 2018

Nieuwe Arbowet: forse boetes vanaf 1 juli 2018
Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de gelegenheid om de bestaande arbocontracten met de arbodienstverlener te wijzigen en uit te breiden.


HVG Law - Wijzigingen herziening Detacheringsrichtlijn en WagwEU

Wijzigingen herziening Detacheringsrichtlijn en WagwEU
Het EP heeft de herziening van de Detacheringsrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet de positie van de gedetacheerde werknemer verbeteren en een gelijk speelveld creëren.


HVG Law - Back to the future

Back to the future
Het Regeerakkoord heeft de titel ‘Vertrouwen in de toekomst’, maar deels gaan we ook weer terug in de tijd. De belangrijkste plannen van het kabinet op arbeidsrechtelijk gebied op een rij.


HVG Law - Pay & Benefits: Is uw beloningsproces op orde?

Pay & Benefits: Is uw beloningsproces op orde?
Bij veel ondernemingen staan de processen rondom beloning laag op de agenda. Ten onrechte, want in de afgelopen jaren is er veel complexe wetgeving bijgekomen.