Uw adviseur in de financiële sector

  • Share

De financiële sector is sterk gereguleerd en de regelgeving is, nationaal en internationaal, continu aan verandering onderhevig. Daarnaast is het (inter)nationale toezicht op financiële ondernemingen aanzienlijk verscherpt.

Financiële ondernemingen krijgen dagelijks te maken met onderwerpen als risicomanagement, het afleggen van verantwoording aan stakeholders en het bieden van transparantie, bijvoorbeeld ten aanzien van beloningsbeleid en de betaling van retourprovisies.

Fiscale en financiële expertise altijd binnen handbereik
Onze advocaten zijn goed ingevoerd in het nationale financiële recht in zijn internationale context. Omdat het juridische aspect nooit op zichzelf staat, werken wij nauw samen met de financiële specialisten van EY Tax binnen de sectorgroepen Wealth & Asset Management en Banking & Capital Markets.

De samenwerking met de financiële specialisten van EY Tax maakt dat onze juridische dienstverlening past binnen een geïntegreerde aanpak waarbij wij rekening houden met alle relevante fiscale en financiële aspecten. Binnen een sector waar risicomanagement, IT, actuariële berekeningen en belastingvraagstukken dagelijkse kost zijn, is dat van essentieel belang. Op deze manier heeft u alle relevante competenties via één partij bij de hand.

Wij adviseren ondernemingen over alle relevante aspecten van het financiële recht
Tot onze cliëntenkring behoren onder andere beleggingsondernemingen, beheerders van (collectieve) beleggingsinstellingen, banken, verzekeraars, betaaldienstverleners, accountants, trustkantoren en pensioenfondsen. Wij ondersteunen cliënten bij hun inspanningen om te voldoen aan regelgeving en tegemoet te komen aan maatschappelijke verwachtingen.

 

Gerelateerde content

EY - Specifiek prudentieel kader voor beleggingsfirma’s

Specifiek prudentieel kader voor beleggingsondernemingen
De EC voert een herziening uit van het prudentiële regime voor (MiFID-) beleggingsondernemingen. Dit is relevant voor alle niet-bancaire ondernemingen die beleggingsdiensten en -activiteiten verrichten.


HVG - Payment Services Directive 2 for FinTech & Payment Service Providers | June 2018

PSD2: vergunningaanvraag start vanaf 6 juli 2018
Vanaf 6 juli kunnen betaaldienstverleners een PSD2 vergunning aanvragen bij DNB. Dit geldt eveneens voor de aanbieders van Account Informatie Diensten en Betaal Initiatie Diensten.


HVG Law - Wat is een handelsplatform onder MiFID I(I)?

Wat is een handelsplatform onder MiFID I(I)?
Deze publicatie is een noot van Emanuel van Praag in het tijdschrift Ondernemingsrecht bij de uitspraak van het Hof van Justitie van 16 november 2017 (C 658/15, Robeco/AFM) inzake de definitie van een gereglementeerde markt onder MiFID.


HVG Law - Nieuwe AFM-handvatten voor roboadvies en (semi) automatisch vermogensbeheer

Nieuwe AFM-handvatten voor roboadvies en (semi) automatisch vermogensbeheer
Op 15 maart 2018, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een tweetal documenten gepubliceerd over roboadvies en (semi) automatisch vermogensbeheer. In deze folder geven wij u handvatten voor wanneer u bezig bent met de ontwikkeling van vormen van (semi) automatisch vermogensbeheer en Robo-adviesverlening.


HVG Law - AFM Agenda 2018

AFM Agenda 2018
De AFM heeft voor 2018 tien risico’s gesignaleerd die in de financiële sector centraal staan. De risico’s komen voort uit drie belangrijke trends die door de AFM zijn opgesteld.


HVG - Blockchain en smart contracts: toegang tot een reeks van slimme dingen

Blockchain en smart contracts: toegang tot een reeks van slimme dingen
Aan beschrijvingen van blockchain geen gebrek, maar aan een overzicht van de juridische aspecten hebben nog maar weinig auteurs zich gewaagd. Eerder gepubliceerd in Tijdschrift voor Financieel Recht in de Praktijk.


HVG - Tax & Law Alert: UBO-register - stand van zaken - juni 2017

Tax & Law Alert: UBO-register - stand van zaken - juni 2017
In eerdere EY/HVG tax and law alerts berichtten wij reeds over de vierde anti-witwas Richtlijn. In deze Tax & Law alert informeren wij u over de stand van zaken omtrent het UBO-register.