EY - Rola kobiet

8 faktów na temat roli kobiet w światowej gospodarce

  • Podziel się

W ciągu najbliższej dekady kobiety będą miały coraz większy wpływ na globalną politykę, biznes i społeczeństwo. Przedstawiamy 8 faktów na temat roli kobiet w światowej gospodarce – nie tylko z okazji 8 marca.

1. Coraz więcej decyzji zakupowych jest w rękach kobiet

Jaki wybrać samochód, jakie ubrania, gdzie wyjechać na wakacje – do 2028 roku decyzje dotyczące aż 75% wydatków konsumpcyjnych będą leżały w gestii kobiet – tak wynika z raportu EY Ludzie sukcesu – rola kobiet w światowym wzroście gospodarczym.

Siła ekonomiczna płci pięknej w światowej gospodarce wzrośnie do 2017 roku o ponad 1/3 w porównaniu z rokiem 2012. W 2012 roku dochody kobiet na całym świecie szacowane były na 13 bilionów dolarów. W roku 2017 będzie to aż 18 bilionów. Te 5 bilionów wzrostu to dwukrotnie więcej niż wynosi oczekiwany wzrost PKB gospodarek Chin i Indii razem wziętych.

2. Są doceniane w sektorze publicznym

Blisko połowę zatrudnionych w sektorze publicznym w krajach grupy G20 stanowią kobiety, jednak tylko co piąta osoba na stanowisku kierowniczym jest płci żeńskiej – wynika z raportu Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders. Tylko w czterech krajach G20 kobiety zajmują 1/3 lub więcej stanowisk menedżerskich w sektorze publicznym. W porównaniu do Polski statystyki te wyglądają dość… mizernie. W naszym kraju 53% osób na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym to panie.

Niestety w sektorze prywatnym nie wygląda to już tak optymistycznie. Według badania Women at the top, Polska znajduje się na końcu listy europejskich krajów, jeśli chodzi o kobiety na wysokich stanowiskach kierowniczych. Tylko 4% Polek pełni funkcję prezesa, 6,8% zajmuje wysokie stanowiska zarządcze, a 10,3% ma wysokie stanowiska kierownicze, ale nie zarządza firmami, w których pracuje (Wyniki badania pt. Women at the Top przeprowadzonego przez firmę Spencer Stuart).

3. Są bogatsze i coraz bardziej wpływowe

Rok 2014 jest rekordowy dla kobiet. Na liście światowej miliarderów publikowanej przez magazyn Forbes, wśród 1645 osób, ponad 10% stanowią panie. To aż o 25% więcej niż w ubiegłym roku. Optymizmem na przyszłość napawa fakt, że wśród 172 miliarderek, aż 42 to tegoroczne debiutantki.

Majątek wpływa także na inne sfery życia. Aż 10 kobiet z listy najbogatszych znalazło się także na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet. Na 96 miejscu tej listy znalazła się Beth Brooks, Global Vice Chair of Public Policy w EY.

4. Kobiety na najwyższych stanowiskach mają na swoim koncie sukcesy sportowe

Kobiety uprawiające sport częściej odnoszą sukces w biznesie - wynika z przeprowadzonego przez EY międzynarodowego badania menedżerów i członków kadry zarządzającej reprezentujących przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 250 milionów rocznie.

Im wyższa pozycja w organizacji, tym większa dbałość o kondycję fizyczną. 90% kobiet zajmujących stanowiska kierownicze w wielkich firmach uprawiało sport w czasie swojej edukacji. Wśród kobiet zasiadających w zarządach spółek odsetek tych, które uprawiały sport w czasie swojej edukacji sięga aż 96%. 7 na 10 kobiet zajmujących wysokie stanowiska w firmach nadal regularnie uprawia sport. Na średnich stanowiskach tylko co druga.

Większość ankietowanych kobiet uważa, że uprawianie sportu pozytywnie przekłada się na efektywność pracy - uczy pracy zespołowej, odpowiedzialności, systematyczności, tego, jak radzić sobie ze stresem i postępować w konkurencyjnym środowisku. Pozytywny wpływ sportu na rozwój kariery zawodowej kobiet potwierdzają też liczne przykłady z praktyki biznesowej.

5. Kobiety to skuteczni przedsiębiorcy

Gdyby kobiety w Stanach Zjednoczonych tworzyły firmy mając do dyspozycji taki sam kapitał zakładowy, jak mężczyźni, powstałoby dodatkowych 6 milionów nowych miejsc pracy w ciągu 5 lat – tak wynika z badania przeprowadzonego przez EY. Jednak póki co zaledwie co trzecim przedsiębiorstwem na świecie dowodzi kobieta (Women in Business. Policies to Support Women's Entrepreneurship Development in the MENA Region, OECD, 2012). 

Takich przedsiębiorczych kobiet jest 187 milionów. Panie są bardziej skłonne do zakładania własnej działalności w krajach rozwiniętych niż rozwijających się. Polska zajmuje 3 miejsce na europejskim podium pod względem firm zatrudniających pracowników prowadzonych przez kobiety.

6. Będzie więcej kobiet w radach nadzorczych

Większa obecność kobiet w radach nadzorczych spółek publicznych jest pieśnią przyszłości, ale… coraz mniej odległą. Unia Europejska chce, żeby za 6 lat w dużych firmach – czyli tych, które zatrudniają powyżej 250 pracowników co najmniej 40 procent stanowiły kobiety. Parlament Europejski pod koniec 2013 roku przegłosował dyrektywę w tej sprawie. Teraz wszystko w rękach Rady Unii Europejskiej. Na razie średnio w Unii kobiety stanowią 17,6% członków rad nadzorczych. Największy odsetek jest w Finlandii i na Łotwie. W Polsce zaledwie 10% członków rad to panie.

7. Wykluczenie ekonomiczne kobiet pozostaje poważnym problemem

Niestety, ciągle aż 860 milionów kobiet na całym świecie jest wykluczonych z życia gospodarczego albo nieprzygotowanych do udziału w nim. Większość stanowią panie między 20 a 65 rokiem życia. To, co stoi na przeszkodzie w ich rozwoju to albo brak przynajmniej średniego wykształcenia albo społeczeństwo, w którym żyją, ograniczające ich potencjał. Często czynniki te występują obok siebie. Zdecydowana większość, bo aż 95% zamieszkuje kraje rozwijające się. To jest obszar, który odpowiednio pokierowany, może być w kolejnych latach ogromnym motorem wzrostu.

8. Rośnie liczba inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet

Coraz więcej organizacji na świecie wspiera kobiety w budowaniu kariery i łączeniu pracy z życiem prywatnym. Spośród podopiecznych Kivy – czyli organizacji non-profit udzielającej mikrokredytów na rozwój działalności w krajach rozwijających się aż 83% stanowią panie.

Fundacje takie jak Clinton Global Initiative mają specjalne programy dedykowane przedsiębiorczości kobiet. W EY Polska także wspieramy inicjatywy skierowane do kobiet w ramach Fundacji Liderek Biznesu, a także Klubu Dziewczyn z Pasją dla studentek kierunków technicznych.

Przewiń w górę