EY - CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Tworzymy odpowiedzialny i zrównoważony biznes

 • Podziel się

Troska o najbliższych interesariuszy każdej firmy przynosi korzyści tym interesariuszom. Jednak kluczowe w działaniach z zakresu Corporate Responsibility jest też to by stwarzały również szanse biznesowe firmie realizującej te działania.

Nasze usługi audytorskie i doradcze doskonale wpisują się w trend Corporate Responsibility. Oto kluczowe grupy interesariuszy względem, których realizujemy szereg precyzyjnie zdefiniowanych działań z zakresu Corporate Responsibility:

 • Rynki kapitałowe, finansowe i szeroko rozumiane gospodarki krajów, w których działamy
  Najważniejszy sposób, w jaki możemy przysłużyć się społeczeństwu to wspieranie stabilności ekonomicznej i wzrostu gospodarczego zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Praca dla naszych klientów, doradztwo prowadzące do rozwoju ich działalności, a także wpływ na szersze środowisko biznesowe i budowanie zaufania do rynków kapitałowych poprzez świadczenie niezależnego audytu, promowanie przejrzystości finansowej i uczciwego zarządzania – to nasz wkład w budowanie lepiej funkcjonującej rzeczywistości. Wynika on wprost z charakteru usług, które świadczymy.
 • Nasi pracownicy
  Naszym podstawowym celem jest świadczenie najwyższej jakości usług dla naszych klientów. Wiemy, że można to osiągnąć tylko poprzez pozyskiwanie najlepszych talentów i inwestowanie w nie. Jako organizacja, jesteśmy dumni z naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników i pragniemy oferować im otwarte i interesujące środowisko pracy, w którym będą mogli w pełni rozwinąć swój potencjał.
 • Lokalne społeczności
  Opierając się na naszym globalnym zobowiązaniu do budowania lepiej funkcjonującej rzeczywistości, poprzez pracę na rzecz naszych klientów i rynków, nie zapominamy o społecznościach lokalnych. Inwestujemy czas i talent naszych pracowników w kształcenie przyszłych kadr, przekazywanie im umiejętności i cech niezbędnych do rozwoju firm i społeczeństw. Zdajemy sobie sprawę z potencjału przedsiębiorców: mogą oni zmieniać gospodarki, napędzać innowacje i wspierać lokalne społeczności. Dlatego przedsiębiorczość i przedsiębiorców, w szczególności kobiety, którzy poprawiają pozycję ekonomiczną i społeczną ludzi.
 • Ochrona środowiska
  Nasz najważniejszy wpływ na minimalizowanie negatywnych skutków zmian klimatycznych polega na wspieraniu klientów oraz rynków na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Niezależnie od tego podejmujemy również wyzwanie i zobowiązanie, by prowadzić własną działalność w sposób ograniczający wpływ na środowisko.