EY - CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Tworzymy odpowiedzialny i zrównoważony biznes

Lokalne społeczności

  • Podziel się

Opierając się na naszym globalnym zobowiązaniu do budowania lepszego świata poprzez pracę na rzecz klientów i rynków, nie zapominamy również o społecznościach lokalnych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Zdajemy sobie sprawę z potencjału przedsiębiorców: mogą oni zmieniać gospodarkę, napędzać innowacje i wspierać lokalne społeczności. Pomaganie przedsiębiorcom jest jednym ze sposobów, w jaki EY może przysłużyć się lokalnym społecznościom.

EY Przedsiębiorca Roku to jedyna tej skali, międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych przedsiębiorców na świecie. Konkurs organizowany jest od 1986 roku i uczestniczy w nim ponad 50 państw.
Niezależne od EY Jury podejmuje decyzję o wyborze najlepszego menedżera w oparciu o takie kryteria jak: przedsiębiorczość, strategia, działalność międzynarodowa, innowacyjność oraz relacje z pracownikami i otoczeniem. Pierwsza edycja w Polsce miała miejsce w 2003 roku.

Tak ustalone kryteria – identyczne we wszystkich krajach realizujących konkurs – dają przedsiębiorcom z całego świata równe szanse w rywalizacji o zwycięstwo.

Kształcenie przyszłych kadr

Nasi pracownicy w ramach swojego czasu starają się przekazywać wiedzę przyszłym pokoleniom. Dzielenie się wiedzą pozwala z jednej strony rekrutować osoby z pasją, z drugiej, ułatwia także młodym ludziom wejście na rynek pracy. Dzieje się to między innymi przez konkursy dla studentów: EY Financial Challenger i EYe on Tax. Dzięki nim studenci kierunków ekonomicznych, finansowych i prawniczych mogą poznać specyfikę branży transakcyjnej i podatkowej. Nagrodą są płatne praktyki oraz nagrody rzeczowe.