EY - CSR - Ochrona środowiska

Tworzymy odpowiedzialny i zrównoważony biznes

Ochrona środowiska

  • Podziel się

Nasz najważniejszy wpływ na minimalizowanie negatywnych efektów zmian klimatycznych polega na wspieraniu naszych klientów oraz rynków w drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Doradztwo EY w sprawie zmian klimatu i zrównoważonego wzrostu pomaga przedsiębiorcom prowadzić działalność w sposób bardziej zrównoważony, a jednocześnie często również ograniczać koszty.

Ponieważ uważamy, że wszelkie działania na rzecz bardziej zrównoważonego korzystania z zasobów Ziemi należy zacząć od siebie, my również staramy się być bardziej odpowiedzialni ekologicznie i szukać sposobów na ograniczenie naszego wpływu na środowisko.

W naszych biurach segregujemy zużyty papier, który raz w tygodniu trafia na makulaturę. Pracownicy mają do dyspozycji parking dla rowerów, który w miesiącach letnich cieszy się dużym zainteresowaniem.