EY - CSR - Społeczna odpowiedzialność biznesu

Tworzymy odpowiedzialny i zrównoważony biznes

Rynki i gospodarki

  • Podziel się

Kiedy biznes działa lepiej, lepiej działa świat. Oto niektóre działania, które świadczymy na rzecz poprawy funkcjonowania rynków i gospodarek:

  • Przyczyniamy się do funkcjonowania światowych rynków kapitałowych i zwiększamy do nich zaufanie poprzez świadczenie niezależnego audytu, promowanie przejrzystości finansowej i uczciwego zarządzania. Wspieramy tym samym stabilność ekonomiczną i wzrost gospodarczy na szczeblu lokalnym i globalnym, a to z kolei jest klucz do rozwiązania niektórych z najpoważniejszych problemów, przed którymi staje współczesny świat.
  • Dzięki naszym usługom doradztwa biznesowego pomagamy klientom rozwijać się i osiągać sukcesy, podwyższając ich standard życia i zwiększając możliwości rozwoju lokalnych gospodarek.
  • Wspieramy działania na rzecz poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki poprzez program Sprawne Państwo.
  • Pomagamy właścicielom firm docierać z produktami i pomysłami na rynek poprzez konkurs Przedsiębiorca Roku oraz naszą ofertę usług dla firm, które są podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki.
  • Edukujemy społeczność międzynarodową w zakresie zmian na rynkach publikując raporty i prognozy makroekonomiczne takie jak Prognoza dla strefy Euro oraz Prognoza dla rynków szybkiego wzrostu.