Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

To projekt Stowarzyszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej CEMS Club Warszawa, skierowany do uczniów klasy trzeciej gimnazjum oraz pierwszej szkoły średniej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej (dotyczy to również młodzieży z rodzinnej opieki zastępczej) służący ich motywowaniu i pomocy w wyznaczaniu celów na przyszłość. Już trzy edycje wspieramy finansowo i merytorycznie studentów SGH przy organizacji tego wydarzenia. Projekt jest skierowany do uczniów, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym (dotyczy to również młodzieży z rodzinnej opieki zastępczej). W ciągu roku odbywają się jego dwie edycje: w maju oraz w grudniu, w każdej z nich bierze udział ok 40 młodych ludzi.

CEMS Chance ma na celu ułatwić młodym, ambitnym osobom start w dorosłe życie: pomóc w podjęciu decyzji edukacyjnych oraz zaplanowaniu ścieżki zawodowej, a przede wszystkim nauczyć ich dostrzegać i w pełni wykorzystywać szanse, jakie daje im los.

Projekt ma formę kilkudniowych warsztatów w Warszawie i odbywa się 2 razy w roku: w maju i grudniu. Prelegenci rekrutują się ze świata nauki, mediów i biznesu, nie brakuje wśród nich osób związanych z Fundacją EY i firmą EY.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.cemschance.pl.

Dodatkowych informacji udziela Agata Skalec, tel. 22 557 66 93,
e-mail:agata.skalec@pl.ey.com.