Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

"Klucz do jutra" to program edukacyjny skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W jego realizacji pomagają nam wolontariusze (studenci i osoby pracujące). Obecnie w systematycznej pracy w ramach programu zaangażowanych jest łącznie ponad 60 wolontariuszy w największych miastach w Polsce, w tym w Warszawie i Poznaniu. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom z dużymi niepowodzeniami szkolnymi i doświadczenia własnego sukcesu poprzez pomoc w nauce i rozwijanie ich samodzielności.

Idea projektu

Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom z dużymi niepowodzeniami szkolnymi doświadczenia własnego sukcesu poprzez pomoc w nauce i rozwijanie ich samodzielności.

Wolontariusze przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem uczestniczą w szkoleniach dotyczących założeń programu, metod pracy oraz motywowania dzieci do nauki. W trakcie semestru mogą także w razie potrzeby korzystać z konsultacji ze specjalistami (nauczycielami, pedagogiem, psychologiem).

W programie obowiązuje zasada pracy indywidualnej – każdy wolontariusz ma pod swoją opieką jedno dziecko, z którym spotyka się na godzinę tygodniowo. Zajęcia odbywają się w domu ucznia, aby dziecko mogło czuć się bezpiecznie i swobodnie.

Ważną częścią programu jest nawiązanie bezpiecznej, serdecznej więzi pomiędzy dzieckiem a korepetytorem, dlatego w ramach programu proponujemy wolontariuszom i dzieciom dodatkowe spotkania – np. wyjście do kina czy wspólną wycieczkę.

Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy do projektu edukacyjnego „Klucz do jutra” w Warszawie. Zadaniem wolontariusza będzie udzielanie korepetycji wybranemu podopiecznemu w systemie 1 na 1 (1 wolontariusz, 1 podopieczny, 1 raz w tygodniu, 1 godzina).

Oczekujemy: otwarcia na ludzi, odpowiedzialności, chęci do pracy z dziećmi i młodzieżą, wiedzy pozwalającej na pomoc w zakresie min. jednego z przedmiotów szkolnych.

Oferujemy: szkolenia, konsultacje ze specjalistami, atrakcyjne spotkania dla wolontariuszy i podopiecznych, umowę wolontariacką i stałą opiekę Fundacji.

Formularz zgłoszeniowy (Warszawa) prosimy przesyłać do Marceliny Cieślak na adres e-mail: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com.