Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Podwieczorek z Ekspertem skierowany jest do opiekunów prowadzących rodziny zastępcze spokrewnione. Stanowi cykl comiesięcznych spotkań przy kawie i cieście, podczas których opiekunowie mają możliwość omówienia wyzwań związanych z wychowaniem przyjętego dziecka.

 

Podwieczorek z Ekspertem to czas, aby porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami przy herbacie i domowym cieście. Wspólnie wraz z trenerami (ekspertami) oraz pozostałymi uczestnikami omawiane są rozwiązania sytuacji trudnych. Spotkania dotyczą m.in. rozumienia zachowania dzieci i nastolatków, tego jak nawiązać dobre relacje ze swoim podopiecznym oraz jak być w jego oczach autorytetem.

 

Dodatkowych informacji udziela Marcelina Cieślak, tel.: 22 557 67 05, e-mail: Marcelina.Cieslak@pl.ey.com