Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się


Program „Skrzydła samodzielności”

Czym jest Program „Skrzydła samodzielności”?

„Skrzydła samodzielności” to działanie realizowane przez Fundację Ernst & Young. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w procesie usamodzielniania się. Proponujemy pomoc młodzieży z rodzin zastępczych w zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności oraz w kształtowaniu postaw niezbędnych i pomocnych w samodzielnym życiu.

Jak działa Program „Skrzydła samodzielności”?

To trwający dwa lata (III edycja rusza w roku szkolnym 2018/2019) cykl spotkań grupy 12-15 młodych ludzi w wieku 16-20 lat ze specjalistami i ekspertami, mających przygotowanie i doświadczenie w pracy z młodzieżą, którzy poprowadzą zajęcia ukierunkowane na usamodzielnienie się. Spotkania będą odbywać się przez cały rok szkolny od października do czerwca, w soboty, raz na dwa tygodnie, w Warszawie. Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową czyli będziemy uczyć poprzez doświadczenie i praktykę. Prócz warsztatów i spotkań
 z ekspertami (m.in. prawnik, seksuolog) będziemy z młodzieżą rozgrywać gry symulacyjne i gry miejskie.

Jaką tematykę spotkań będziemy realizować  w ramach Programu „Skrzydła samodzielności”?

W ramach programu zapraszamy na zajęcia z zakresu konstruktywnej komunikacji czyli jak mówić jasno o tym co chce się powiedzieć, jak mówić z szacunkiem do drugiego człowieka, jak słuchać i dbać o to czy dobrze zrozumieliśmy drugą osobę oraz jak asertywnie odmawiać. Będziemy wspólnie wyznaczać cele i planować przyszłość. Nie zabraknie również zajęć na temat związków międzyludzkich: miłości, przyjaźni i rodziny. Ponadto będziemy przygotowywać młodzież do skutecznego poruszania się na rynku pracy, po służbie zdrowia oraz uczyć gospodarowania pieniędzmi, zastosowania przepisów prawa dotyczących usamodzielniania – wszystkie te zagadnienie w formie gier symulacyjnych.  Będziemy rozmawiać z młodzieżą też o tym, jak sobie radzić z emocjami i w trudnych sytuacjach życiowych, pracować ze swoimi lękami. Planujemy również spotkanie z prawnikiem w temacie alimentów i dziedziczenia, seksuologiem oraz pracownikiem socjalnym.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w Programie „Skrzydła samodzielności”?

Dzięki uczestniczeniu w spotkaniach grupy, młodzież pozna swoje mocne strony i będzie mogła je rozwinąć. Będzie również miała możliwość popracowania nad swoimi słabymi stronami.  Ponieważ w zajęciach będą brali udział młodzi ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji życiowej, tym samym będą mogli wymieniać się swymi doświadczeniami. Chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko dla zdobywania wiedzy i umiejętności ale także dla wzajemnego wspierania się w trudnych chwilach i dla dzielenia się swymi sukcesami i osiągnięciami na drodze w samodzielność. Młodzież będzie mogła także, w warunkach bezpiecznych i z zachowaniem poufności, uzyskać poradę specjalisty czy eksperta w sprawach nurtujących ją.

Program „Skrzydła samodzielności” to:

Wspólne wyjazdy - W ramach Programu proponujemy także młodzieży wspólną organizację i udział w dwóch wyjazdach wakacyjnych. Zależy nam by młodzi ludzie stojący u progu samodzielności, nie tylko pozyskiwali wiedzę i umiejętności w konkretnych, pojedynczych obszarach, ale także chcemy zachęcić ich, by spróbowali swoich możliwości w działaniach złożonych. W ten sposób młodzież będzie miała okazję wykorzystać swoje indywidualne umiejętności i talenty we wspólnym przedsięwzięciu działając w grupie. Zależy nam także, aby młodzież poznawała specyfikę i różnorodność życia w odmiennych regionach naszego kraju i czerpała w ten sposób wiedzę.

Staże wakacyjne - W drugim roku realizacji Programu będziemy zachęcać młodzież do podejmowania wyzwań w realnym świecie pracy. Będziemy wspierać młodych ludzi w zorganizowaniu sobie stażu zawodowego w wybranej firmie. Dzięki udziałowi w stażach młodzież będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności w warunkach bezpiecznej, krótkoterminowej pracy. Będzie mogła również zyskać doświadczenie zawodowe, wzmocnić poczucia swojej wartości na rynku pracy. Staże pozwolą młodzieży zarobić pieniądze, zdobyć referencje, a wpisanie stażu do CV pomoże w ubieganiu się o pracę.

Kontrakty indywidualne - Młodzież zainteresowana pozyskaniem funduszy (do 1500 zł) na swój rozwój edukacyjny czy zawodowy może skorzystać z tzw. kontraktu indywidualnego. Kontrakt jest formą wymiany: młody człowiek ma za zadanie przeprowadzić projekt będący formą pomocy, wsparcia dla innych (np. praca w schronisku czy domu seniora), a w zamian otrzymuje dofinansowanie na swój rozwój (np. kurs prawa jazdy, języka angielskiego).

Jakie kryteria należy spełnić, żeby uczestniczyć w Programie „Skrzydła samodzielności”?

Aby uczestniczyć w Programie „Skrzydła samodzielności” należy spełnić tylko 3 kryteria:

1. Być w wieku pomiędzy 16 a 20 rokiem życia
2. Być w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
3. Chcieć uczestniczyć w Programie (uczestnictwo w Programie nie jest obowiązkowe – każdy po pierwszym spotkaniu samodzielnie podejmuje decyzję, czy chce wziąć udział w kolejnych zajęciach)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Agatą Skalec: agata.skalec@pl.ey.com, tel. 519 511 500.

Spotkanie rekrutacyjne

Serdecznie zapraszamy młodzież usamodzielniającą się na spotkanie rekrutacyjne dotyczące programu „Skrzydła samodzielności”.

Spotkanie odbędzie się 14 września 2018 roku (poniedziałek), o godz. 17:30
w Fundacji EY, Rondo ONZ 1, piętro 14, 00-124 Warszawa

Chęć udziału w spotkaniu proszę zgłaszać do Agaty Skalec – Koordynatorki Programu z ramienia Fundacji EY
tel. (22) 557 66 93
mail: agata.skalec@pl.ey.com