Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Żółty, szary, biały i czarny – to paleta kolorów, z których możesz stworzyć wyjątkową kartkę świąteczną i wygrać dofinansowanie do ferii rodzinnych.

POBIERZ FORMULARZ

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • być nastolatkiem w wieku 14-18 lat i wychowywać się w rodzinnej formie opieki zastępczej
  • przygotować składaną kartkę świąteczną (format A4 złożony do A5)
  • zastosować maksymalnie cztery z następujących kolorów: żółty, szary, czarny i biały (możesz wprowadzić jeden dodatkowy akcent/element kolorystyczny inny niż powyżej wskazane kolory)
  • przesłać swoją pracę do 28 października 2016 wraz z podpisanym formularzem konkursowym na adres:

Agnieszka Palka, Fundacja EY
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
fundacja@pl.ey.com

  • Zgłoszenia niekompletne, bez podpisanego formularza lub przesłane po terminie nie będą podlegały ocenie Jury.

Jury będzie oceniać pomysłowość, inwencję twórczą i zgodność z tematem.

Konkurs trwa do 28 października 2016 r. (do tego dnia projekty kartek muszą dotrzeć do naszego biura. Kartki, które zostaną przesłane po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione).

Wyniki zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia na naszym fanpage, a zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie.