Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

 • Podziel się


Akademia Świadomego Rodzica VIII edycja

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy.

Naszym celem jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby mieli umiejętności i kompetencje wychowywania dziecka z trudną historią własną, często zranionego przez najbliższych dorosłych oraz z różnymi obciążeniami zdrowotnymi.

Akademia Świadomego Rodzica pozwala zauważyć co jest najistotniejszego w byciu rodzicem/opiekunem. Jak być autentycznym rodzicem ze swoimi własnymi doświadczeniami i przekazywać to co najlepszego właśnie dzieciom będącym pod opieką. W ramach projektu przyglądamy się stylom wychowania i podpowiadamy jak stać się dobrym i kochającym rodzicem dla dziecka ze względu na jego styl więzi (z psychologii rozwoju człowieka).

Ponad to nasz projekt zapobiega wypaleniu się rodziców zastępczych, wskazuje ich silne strony oraz pomaga zrozumieć emocje dnia codziennego, które towarzyszą rodzicom i opiekunom. Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem ( w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).

Program

1. Trening interpersonalny (integracyjny)

5 dni

10-14.10.2018

2. Teoria przywiązania: powstawanie, mechanizmy, regulacja emocji, bezpieczna baza, style pozabezpieczne (warsztat na procesie z próbą określenia własnego stylu przywiązania).

5 dni

21 -25.11.2018

3. Trening intrapsychiczny: analiza wydarzeń z własnego życia, które kształtowały i modyfikowały styl przywiązania (bliskość w związkach partnerskich, zachowania seksualne w stylach pozabezpiecznych, praca na swoim stylu przywiązania).

Jak pracować nad coraz większą dojrzałością osobowościową (do stylu bezpiecznego).

5 dni

12-16.12.2018

4. Określenie procesu powstawania stylu przywiązania u dzieci wychowujących się w rodzinach uczestników. (Analizowanie sytuacji i zachowań w głębokim kontakcie: styl przywiązania dziecka – styl przywiązania rodzica).

3 dni

Do ustalenia

5. Wypracowywanie zachowań korekcyjnych: jak modyfikować swoje zachowania w trudnych sytuacjach z dzieckiem, aby były one w stylu bezpiecznym.

3 dni

Do ustalenia

6. Wydarzenia traumatyczne, jako działanie czynników zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życia dziecka. Poruszone zagadnienia:

 • podstawowe mechanizmy traumy
 • rodzaje podejmowanych działań pomocowych
 • uszkodzenia chemiczne: alkohol, narkotyki, nikotyna
 • traumy rozwojowe
 • poród, izolacja, porzucenie, przemoc (w tym przemoc seksualna).

 

3 dni

Do ustalenia 2019

7. Podsumowanie programu:

 • Zebranie własnych zasobów
 • Superwizja - co to jest i jak się z niej korzysta
 • Rekomendacje określające obszary wykorzystania zdobytej wiedzy.

 

3 dni

Do ustalenia 2019

Dodatkowe informacje

Miejsce: treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78:

Hotel Fajkier
Lgota Murowana 37a,
42- 425 Kroczyce

Zjazdy 3 dniowe z terminami do ustalenia będą odbywały się w Katowicach lub w Warszawie (możliwość uzgodnienia z grupą)

Koszty udziału w projekcie

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków przeznaczonych na cele statutowe Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty swojego wyżywienia w czasie zjazdów oraz noclegi w czasie warsztatów weekendowych. Koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców finansuje Fundacja EY.

Uczestnicy jedynie pokrywają koszt posiłków, który wynosi ok 500 zł/os za 5 dni (płacone bezpośrednio do hotelu).

Metody pracy:   Prezentacja, film, warsztat, wykład, praca własna uczestników - indywidualna oraz w zespołach.

Prowadzący

 • Katarzyna Cholewa – psycholog
 • Anna Matyja – socjoterapeutka

Zakwalifikowanie na I trening

Na I trening zostaną przyjęte osoby, które prześlą do nas wypełniony Formularz zgłoszeniowy
do 18 września 2018 r. Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników spośród zgłoszonych osób oraz wprowadzenie dodatkowych rozmów kwalifikujących. Przy wyborze uczestników pod uwagę będą brane:

 • Czas istnienia RZ / RDD
 • Liczba dzieci w opiece
 • Uzasadnienie zgłoszenia

Osoby zakwalifikowane na warsztat powiadomimy mailowo lub telefonicznie do 28 września 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 18.09.2018 na adres:

Agnieszka.Palka@pl.ey.com
lub faksem na numer: (022) 557 70 01
z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rodzica VIII edycja

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 1. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu* należy dokonać wpłaty za wyżywienie w kwocie 500 PLN/1 os. na konto Hotelu Fajkier, w którym odbędzie się trening.

*(osoby zakwalifikowane będą poinformowane telefonicznie bądź mailowo)

Wierzymy, że efektem końcowym projektu jest zadowolony rodzic zastępczy, który czuje się wspierany w swoich decyzjach. Liczymy także, że absolwenci Akademii Świadomego Rodzica będą inicjatorami i uczestnikami grup wsparcia, które przy pomocy superwizji oferowanej przez Fundację EY będą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych i wspierać ich w wychowywaniu przyjętych dzieci.