Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Temat: Nastolatek w rodzinie zastępczej – wyzwania wieku nastoletniego.

Cel: Przybliżenie sposobu funkcjonowania dziecka w okresie dorastania. Poznanie specyfiki funkcjonowania dziecka po doświadczeniu przemocy, odrzucenia.
Zakres tematyczny:

  • Specyfika okresu dojrzewania – rozwój poznawczy, społeczno- emocjonalny, psychoseksualny.
  • Myśli, uczucia, zachowania nastolatka po doświadczeniu urazów psychicznych
  • Korygowanie fałszywych przekonań dziecka dotyczących siebie, dorosłych, świata i zadań.
  • Jak rozmawiać by nie ranić dziecka i siebie.

Metody pracy: mini wykłady, burza mózgów, wymiana doświadczeń, wypracowywanie przez uczestników materiału dydaktycznego, praca na przypadkach własnych uczestników.
Prowadząca: Jolanta Zmarzlik - Specjalistka prowadząca diagnozę, interwencję i pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom, pracuje w  Fundacji Dajemy Dzieciom  Siłę.
Termin: 9 grudnia 2017, sobota
Miejsce: Rondo ONZ 1, Warszawa, 14 piętro
Godzina: 10.00 - 17.00 (w tym przerwa obiadowa)
 
Liczba miejsc ograniczona! Pierwszeństwo mają opiekunowie zastępczy wychowujący obecnie nastolatków w swoich rodzinach zastępczych!

Zgłoszenia są przyjmowane do 1 grudnia 2017 r. na adres agata.skalec@pl.ey.com.