Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się


Temat: Cykl życia rodziny a rodzinna opieka zastępcza.

Cel: Próby zrozumienia przebiegu własnego rodzinnego cyklu z perspektywy roli, jaką ma przyjęcie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zakres tematyczny:

  • fazy życia rodziny i ich specyfika w sytuacji przysposobienia dzieci
  • kolejność urodzenia dzieci czy przyjęcia do rodziny a oczekiwania wobec nich
  • role, jakie pełnią w rodzinie poszczególni członkowie rodziny

Metody pracy: wykład i praca własna uczestników

Prowadzące:

Blanka Król - psycholog
Anna Matyja - socjolog

Termin: 21 października 2017
Miejsce: Rondo ONZ 1, 14 piętro
Godzina: 10:00 – 17:00

Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia są przyjmowane do 17 października 2017 mailowo agnieszka.palka@pl.ey.com