Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się


Weekend terapeutyczny z MNRI®
Neurofizjologiczne aspekty programu MNRI®
wg dr S. Masgutovej.

Cel: Zapoznanie rodziców zastępczych z podstawami metody MNRI®, która pomaga dzieciom z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, FASD, autyzmem, zespołem Downa i wiele innych. Podstawą dla terapii jest głęboka stymulacja poprzez dotyk (czucie głębokie) oraz integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, której celem jest stymulacja układu nerwowego pacjentów, a w efekcie rozwój ich możliwości poznawczych. Wczesna interwencja w połączeniu z nowatorską metodą MNRI® znacząco wpływa na prawidłowy rozwój dziecka.
 
Zakres tematyczny:

1. Neurofizjologiczne aspekty  czucia powierzchownego i głębokiego.

  • anatomia i fizjologia dróg czuciowych,
  • patofizjologia dróg czuciowych,
  • rola i znaczenie czucia powierzchownego i głębokiego w procesie rehabilitacji.

2. Neurofizjologiczne aspekty  ruchu.

  • anatomia i fizjologia dróg ruchowych,
  • patofizjologia dróg ruchowych,
  • rola i znaczenie łuku odruchowego w procesie rehabilitacji,

3. Rola i znaczenie odruchu w procesie rozwoju dziecka.

  • fizjologia odruchów niemowlęcych,
  • rola i znaczenie integracji odruchów w procesie rehabilitacji.

4. Cele i założenia metody MNRI®.
5. Rola i znaczenie programów terapeutycznych metody MNRI
6. Terapia MNRI w świetle aktualnych badań naukowych.
7. Wybrane techniki programu MNRI®
 
Prowadząca:

Katarzyna Nowak - mgr fizjoterapii, MNRI Core Specialist
 
Termin: 13-15 października 2017,
Miejsce: Rondo ONZ 1, Warszawa, 14 piętro
Godzina: pt. 14-19.30, sb. 9-17, nd. 9-15

Obowiązuje swobodny strój (sportowy), umożliwiający wykonanie terapii, pracy z ciałem.

Zgłoszenia są przyjmowane do 8 października 2017 r. na adres agnieszka.palka@pl.ey.com

Ze względu na wielkość lokalu i ilość łóżek do masażu, liczba miejsc została ograniczona do 18 osób!

Proszę o świadome zgłaszanie się na szkolenie.