Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Doświadczenia Fundacji związane z pomocą dzieciom w tradycyjnych placówkach wychowawczych, skłoniły nas do myślenia o alternatywnych formach opieki nad najmłodszymi, którzy utracili swoje naturalne rodziny.

Polska, w przeciwieństwie do państw Unii Europejskiej, jest krajem, w którym system opieki nad sierotami wymaga zdecydowanej przebudowy. Dzieci daremnie czekają na adopcję, rodziców zastępczych czy chociażby miejsce w rodzinnych domach dziecka. Propagując różne formy rodzicielstwa zastępczego można radykalnie zmienić ich życie.

Dlatego:

  • uruchomiliśmy pomoc dla powstających bądź istniejących rodzinnych domów dziecka
  • wspieramy rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne oraz instytucje pomagające wychowankom domów dziecka
  • planujemy wspólnie z organizacjami pozarządowymi przeprowadzać kampanie informacyjne dotyczące problemu zastępczego rodzicielstwa.

Chcemy i możemy pomagać dzięki zaangażowaniu i ofiarności pracowników naszej firmy, spełniających się nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działalności społecznej.