Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Celem Fundacji jest kompleksowe edukacyjne wsparcie rozwoju dzieci, co mamy nadzieję zrealizować nie tylko poprzez korepetycje, ale również poprzez dodatkowe spotkania wolontariuszy z dziećmi: wspólne wyjścia na spacer, wycieczki oraz zajęcia pozalekcyjne.

 

Zobacz nasze inicjatywy:

Klucz do jutraKlucz do jutra

„Klucz do jutra” to program edukacyjny skierowany do dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W jego realizacji pomagają nam wolontariusze (studenci i osoby pracujące). Obecnie w systematycznej pracy w ramach programu zaangażowanych jest ponad 60 wolontariuszy w największych miastach w Polsce, w tym Warszawie i Łodzi. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom z dużymi niepowodzeniami szkolnymi doświadczenia własnego sukcesu poprzez pomoc w nauce i rozwijanie ich samodzielności.

 

Skrzydła samodzielnościSkrzydła samodzielności

2-letni program warsztatów i gier symulacyjnych dla usamodzielniającej się młodzieży z rodzinnej opieki zastępczej w wieku 16-20 lat. Zajęcia służą wzmocnieniu młodzieży i budowaniu przez nich wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych ludzi z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w procesie usamodzielniania się. Proponujemy pomoc młodzieży z rodzin zastępczych w zdobywaniu praktycznej wiedzy i umiejętności oraz w kształtowaniu postaw niezbędnych w samodzielnym życiu.

 

Podwieczorek z ekspertem Podwieczorek z ekspertem

Podwieczorek z Ekspertem skierowany jest do opiekunów prowadzących rodziny zastępcze spokrewnione. Stanowi cykl comiesięcznych spotkań przy kawie i cieście, podczas których opiekunowie mają możliwość omówienia wyzwań związanych z wychowaniem przyjętego dziecka.

 

cemschanceCEMS Chance

To projekt Stowarzyszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej CEMS Club Warszawa, skierowany do uczniów klasy trzeciej gimnazjum oraz pierwszej szkoły średniej, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej (dotyczy to również młodzieży z rodzinnej opieki zastępczej) służący ich motywowaniu i pomocy w wyznaczaniu celów na przyszłość. Już trzy edycje wspieramy finansowo i merytorycznie studentów SGH przy organizacji tego wydarzenia.

  mozeszity

Możesz ITy

Program „Możesz ITy” organizowany jest przez Fundację Dotrzymaj Kroku oraz Szkołę Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY. Jego beneficjentami jest usamodzielniająca się młodzież w wieku 18 – 26 lat z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Uczestnicy programu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, by rozpocząć pierwszą pracę w branży IT. Na kursie Szkoły Programowania Coders Lab niezależnie od wykształcenia, młode osoby nauczą się programowania od podstaw. Warsztaty z kompetencji miękkich pomogą uczestnikom rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy w grupie oraz zarządzania czasem. Więcej informacji na www.MozeszITy.pl