Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Co roku poprzez swoją działalność staramy się zwiększać świadomość społeczeństwa w obszarach, które przez wielu pozostają niezauważane. Angażując się w szereg inicjatyw, wskazujemy na szanse i zagrożenia związane z rodzinną formą pieczy zastępczej. W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego, integracji środowiska opiekunów zastępczych oraz odpowiedzi na zgłaszane przez nich potrzeby co roku organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja.

Koncentrujemy się również w sposób szczególny na problemie, który pomimo swojego globalnego zasięgu i destrukcyjnych skutków często bywa pomijany, czy też kompletnie niezauważany, na problemie FAS. W kontekście Światowego Dnia FAS (9 września) realizujemy ogólnokrajową kampanię społeczną. Jej celem będzie uświadomienie społeczeństwu wpływu spożywanego alkoholu przez matkę na rozwój płodu i skali skutków poalkoholowych w rozwoju dziecka.

Będziecie mogli śledzić naszą kampanię w mediach społecznościowych oraz tradycyjnych środkach przekazu.

Wasza świadomość to pomoc tym, którzy już teraz mierzą się przeciwnościami losu oraz lepsze życie dla tych, którzy jeszcze czekają na swoją kolej.

Zobacz spot:

Zrozumieć dziecko z FASD

Więcej informacji o FAS:

http://www.ciazabezalkoholu.pl
http://www.fasd.org.pl/
http://www.fundacjafascynacje.pl/