Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się


Poradnie diagnozy i terapii FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)

Gdańsk
Fundacja FAScynacje
ul. Miszewskiego 17, tel. 733 088 825

Gdynia
Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD
ul. Morska 112 B, tel. 798 073 617, (pomoc wyłącznie dla mieszkańców Gdyni, bezpłatna)

Gdyńska Psychiatria Dziecięca Keja-Med
tel. 694 296 599, (placówka prywatna)

Kraków
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika Centrum Kompleksowej Diagnostyki FAS
tel. (12) 61 98 692, (pomoc bezpłatna dla dzieci z całej Polski - w ramach NFZ)

Toruń
Aksjomat
Krzysztof Liszcz
tel. (56) 645 74 11 (placówka prywatna)

Żywiec
Centrum Psychologiczne ITEM
Teresa Jadczak - Szumiło
tel. (33) 861 38 44 (placówka prywatna)

Można też dowiadywać się o możliwości pomocy w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. (22) 250 63 56 lub za pośrednictwem strony www.ciazabezalkoholu.pl.