Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja EY została utworzona w wyniku działających wcześniej Fundacji Arthur Andersen oraz Funduszu Charytatywnego EY.

W lipcu 2002 roku w Polsce doszło do połączenia zespołów obu firm. Ostatecznie Fundacja EY postanowiła skoncentrować się na dzieciach pozbawionych możliwości wychowywania się w swoich rodzinach.

Poprzednio obie organizacje zajmowały się przede wszystkim niesieniem pomocy osieroconym dzieciom z domów dziecka. Jednak doświadczenie pokazało, że mimo olbrzymich nakładów finansowych niewiele zmieniło się w życiu samych dzieci. Stąd narodził się pomysł pomocy dzieciom poprzez promocję i wsparcie rodzinnej opieki zastępczej.

Fundacja EY koncentruje swoje wysiłki, udzielając wsparcia materialnego zarówno rodzinom zastępczych i rodzinnym domom dziecka, jak również pracując wspólnie z innymi organizacjami w ramach Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, dla propagowania idei rodzicielstwa zastępczego.

Od roku 2008 Fundacja EY jest członkiem Forum Darczyńców będącego związkiem niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.


 

 forum darczyncow

 http://www.forumdarczyncow.pl/