Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

W ramach szerzenia wiedzy na temat rodzicielstwa zastępczego oraz w celu wspomagania rodzin zastępczych w kwestiach prawno-edukacyjnych postanowiliśmy w niniejszym dziale umieścić najważniejsze ustawy podejmujące kwestie związane z rodzicielstwem zastępczym. Ustawy zostały opatrzone krótkim komentarzem wskazującym na informacje, które można z nich pozyskać. Poniżej znajduje się również lista podmiotów, które w sposób kompleksowy podejmują tematykę pieczy zastępczej. Na ich stronach będą Państwo mogli znaleźć informacje dotyczące: zmian w ustawodawstwie, programów wsparcia (w tym programów stypendialnych i darmowych porad prawnych), a także analizy aktów prawnych oraz materiały edukacyjne wspomagające rozwój rodzin zastępczych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pdf, 677kb)

W Ustawie o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znajdą Państwo wszelkie informacje stanowiące fundamenty funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w systemie prawnym. Na uwagę zasługują znowelizowane fragmenty ustawy, które dotyczą „dodatku wychowawczego” dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia. (Art. 80 1a)

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (pdf, 529kb)

W Ustawie o podatku od spadków i darowizn znajdą Państwo informacje dotyczące zwolnienia od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny środków pieniężnych lub innych rzeczy, jeżeli zostały one w ciągu 12 miesięcy wykorzystane na sprawowanie pieczy zastępczej. (Art. 4 1. 17)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdf, 1mb)

W wyżej wymienionej ustawie znajdą Państwo informacje dotyczące kwoty, którą można odliczyć od podatku dochodowego na każde małoletnie dziecko w pieczy zastępczej. (Art. 27f. 1. oraz Art.27f. 2.)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (pdf, 458kb)

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki przyznawania świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku, świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń pielęgnacyjnych), zapomóg i świadczeń rodzicielskich na dzieci pozostające pod państwa opieką prawną.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej – dział Polityki Rodzinnej.
Pod wskazanym adresem znajdą Państwo aktualności dotyczące polityki rodzinnej – w tym wprowadzane oraz proponowane zmiany w ustawodawstwie dot. rodzinnej pieczy zastępczej.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/

Stowarzyszenie Interwencji Prawnych

http://rodziny.interwencjaprawna.pl/

Fundacja PKN Orlen Dar Serca

http://www.orlendarserca.pl/PL/Strony/default.aspx

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

http://www.mfrz.pl/

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

http://profamilia.pl/

Stowarzyszenie Mały Człowiek

http://www.malyczlowiek.org.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://www.pcpr.info/Opieka_nad_dziecmi

Fundacja Przyjaciółka

www.fundacja.przyjaciolka.pl

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

http://www.koalicja.org/