Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja dofinansowuje wyjazdy indywidualne oraz całych rodzin, organizuje przekazywanie sprzętów, mebli i innych rzeczy, o których marzą dzieci.

Zobacz nasze inicjatywy:

Ferie z pasją

Ferie z Pasją 2020

Konkurs Ferie z Pasją umożliwia wszystkim formom rodzinnej opieki zastępczej uzyskanie dofinansowania do wyjazdów dzieci w wieku 10-16 lat na ferie zimowe. Łączna pula nagród to 20 000 zł.  Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie ferii w wysokości do 1 000 zł. Zależy nam, aby wyjazdy były samodzielnie wybrane, służące dzieciom – rozwojowi ich umiejętności, zainteresowań, nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, poszerzaniu wiedzy.

Prośby indywidualne

Prośby indywidualne

Funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka wiąże się z wielością kosztów związanych z rozwojem i wsparciem dzieci w nich umieszczanych. Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Wygraj Rodzinne Wakacje

Konkurs grantowy Wygraj Rodzinne Wakacje

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje umożliwia wszystkim formom rodzinnej opieki zastępczej uzyskanie dofinansowania do wspólnych, rodzinnych wyjazdów wakacyjnych. Łączna pula nagród to 50 000 zł.  Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie wakacji w wysokości do 5 000 zł. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz, który zawiera opis planowanego wyjazdu wraz z kosztorysem oraz wykonać tematyczną pracę konkursową, która musi być dziełem wszystkich członków rodziny.

   Akademia Letniej Przygody

Akademia Letniej Przygody

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności. Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

Family for FamilyPodaj dalej i Family for Family

Dzięki projektowi Podaj dalej i Family for Family przekazujemy sprzęt elektroniczny, meble i odzież rodzinom, które są w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkie rzeczy przekazywane są przez pracowników firmy EY oraz członków ich rodzin i znajomych. W ramach tych projektów wsparciem objęte są nie tylko rodziny z pieczy zastępczej, ale także te, które znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej i nie mają możliwości zakupu nowych ubrań, drobnych zabawek, sprzętu sportowego, czy elektronicznego.