Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Akademia Letniej Przygody 2019

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł.
Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka:

W ramach zadania konkursowego masz do wykonania pracę (max. 1 min filmik) związaną z tym, aby zaprezentować samego siebie w ciekawy sposób. Zastanów się, w jaki sposób chciałbyś to zrobić – możesz np. nagrać to jak o sobie opowiadasz, zmontować elementy Twojego codziennego życia, przedstawić swoje pasje lub zainteresowania, aktywności, których się podejmujesz itd.

Stwórz max. 1 minutowy filmik i spróbuj w nim zaprezentować siebie J

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, jej racjonalność oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej.

Gotowe prace konkursowe możesz przesłać poprzez (do wyboru jedna z opcji):

Formularz wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do 28 maja 2019 r. (liczy się data dostarczenia) pocztą tradycyjną na adres:

Marcelina Cieślak
Fundacja EY
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Z dopiskiem: Akademia Letniej Przygody 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: marcelina.cieslak@pl.ey.com, 22 557 67 05.

 

Pliki do pobrania: