Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł.

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp)

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka polega na przygotowaniu pracy zatytułowanej „Jestem wyjątkowy w…”. Zastanów się nad tym, co sprawia, że jesteś wyjątkowy. Może uwielbiasz pomagać innym? A może masz pasję, która Cię całkowicie pochłania? Może świetnie sobie radzisz z codziennymi czynnościami lub wspaniale malujesz, śpiewasz, gotujesz…?

Stwórz max. 1 minutowy filmik i spróbuj w nim pokazać w czym jesteś wyjątkowy.

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, jej racjonalność oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej.

Gotowe prace konkursowe możesz przesłać poprzez (do wyboru jedna z opcji):

Formularz wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do 25 maja 2018 r. (liczy się data dostarczenia) pocztą tradycyjną na adres:

Marcelina Cieślak
Fundacja EY
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Z dopiskiem: Akademia Letniej Przygody

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: marcelina.cieslak@pl.ey.com, 22 557 67 05.

Formularz