Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Zobacz nasze inicjatywy:

SzkolenieTurnus Terapeutyczny MNRI®

Zapraszamy na 3. edycję projektu stacjonarnego Turnusu Terapeutycznego metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat) przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

 

Zrozumieć dziecko Zrozumieć dziecko 

„Zrozumieć dziecko” to cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach cyklu „Zrozumieć dziecko” organizujemy warsztaty dla opiekunów dotyczące najbardziej istotnych dla nich kwestii związanych z wychowywaniem przyjętych dzieci. Tematyka spotkań jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich problemy, z którymi się borykają.

 

Akademia Świadomego Rodzica Akademia Świadomego Rodzica - rekrutacja

Akademia Świadomego Rodzica jest projektem skierowanym zarówno do rodziców zastępczych jak i do specjalistów (psychologów, trenerów, psychoterapeutów) zainteresowanych poznaniem pracy z rodzicami zastępczymi. Akademia jest odpowiedzią na potrzeby rodziców zastępczych chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat efektywnego wspierania przyjętych dzieci w ich rozwoju, zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym. Specjalistom daje możliwość poszerzenia własnej praktyki terapeutycznej oraz dostania się do kadry Akademii Świadomego Rodzica.