Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

 • Podziel się

Konkurs Wygraj Rodzinne Wakacje 2019!

Zapraszamy rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka do udziału w konkursie „Wygraj Rodzinne Wakacje”. Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie wakacji w wysokości do 5 tys. zł. Aby wystartować w konkursie należy przesłać do nas wypełniony formularz konkursowy wraz z budżetem wyjazdu oraz prace konkursową przygotowaną przez całą rodzinę.

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

W tegorocznej edycji konkursu zapraszamy Was do przygotowania kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego! Przemyślcie koncepcję kampanii promocyjnej, stwórzcie jej główne hasło i przygotujcie filmik (max 3 minuty), który może posłużyć rozpropagowaniu idei rodzicielstwa zastępczego.

Wy najlepiej wiecie jak stworzyć jedną rodzinę i co w niej jest najważniejsze. Na pewno Wasze dzieci mają również wiele do dodania w tej kwestii :)

Prosimy, by wszyscy członkowie rodziny wzięli udział w przygotowywaniu pracy konkursowej. Może odkryjecie w sobie nowe pokłady pomysłów na wspólne spędzanie czasu wolnego.

W jaki sposób możecie to zrobić?

Nagrajcie dla nas krótki filmik (max. 3 minuty) z Waszą kampanią promującą rodzicielstwo zastępcze. Ważne, aby dosłownie każdy z Was był zaangażowany w przygotowanie filmu – nawet ten najmniejszy maluch, bo przecież i on jest ważnym członkiem Waszej rodziny.

Gotowe prace konkursowe możecie przesłać poprzez (do wyboru jedna z opcji):

Formularz wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Marcelina Cieślak
Fundacja EY
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Prosimy, by wszyscy członkowie rodziny wzięli udział w przygotowywaniu pracy konkursowej. Może odkryjecie w sobie nowe pokłady pomysłów na wspólne spędzanie czasu wolnego? Teraz więc wyruszcie w podróż w stronę Waszej kreatywności!

 Pamiętajcie, aby wszystkie materiały, które wykorzystacie w filmie (zdjęcia, muzyka, elementy innych filmów etc.) były z legalnego źródła lub były Waszą własnością :)

Jeśli wizerunek waszych dzieci jest szczególnie chroniony (zwłaszcza w sytuacji nie pełnienia funkcji opiekuna prawnego), to prosimy o takie zaaranżowanie scen filmu, aby ich wizerunek został nadal anonimowy i chroniony.

Forma pracy: film

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Pracę konkursową nagraną na płycie CD/DVD lub przekazane za pośrednictwem strony wetransfer.com
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (w wersji wydrukowanej i podpisanej).
 • Podpisane oświadczenie o możliwości wykorzystania zdjęć i przesłanych prac konkursowych na wystawach, w prezentacji lub na portalach społecznościowych.
 • Budżet zaplanowanych, rodzinnych wakacji wg załączonego wzoru.
 • Udokumentowaną pracę przy przygotowywaniu pracy konkursowej wszystkich członków rodziny - np. płyta ze zdjęciami, prezentacja.

 UWAGI

 • Drogą elektroniczną (mail, wetransfer, inne) lub poprzez nagranie na płytę CD/pendrive należy przekazać: kopię elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego, budżetu oraz przygotowane prace konkursowe wraz ze zdjęciami rodziny dokumentującymi pracę wszystkich członków rodziny przy projekcie.
 • Planowany wyjazd wakacyjny, o którego wsparcie finansowe ubiega się rodzina, powinien być wyjazdem rodzinnym (nie dofinansowujemy wyjazdów każdego dziecka osobno).

Zgłoszenia można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja EY
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

TERMINY

O nadsyłanie lub dostarczenie prac prosimy do dnia 28 maja 2019 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki do Fundacji). Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Wyniki konkursu ukażą się do 12 czerwca br. na stronie www.ey.com/pl/fundacja

KRYTERIA OCENY

Prace będą oceniane przez członków Komisji Konkursowej na podstawie następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość,
 • Współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
 • Koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
 • Ocena autorska członków Komisji.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: marcelina.cieslak@pl.ey.com, 22 557 67 05. (w temacie wiadomości prosimy o wpisanie: KONKURS RODZINNE WAKACJE)

Powodzenia!

 

Pliki do pobrania: