Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się

Fundacja EY promuje rodzicielstwo zastępcze.

Zobacz nasze inicjatywy:

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Wyniki XV edycji konkursu 30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM

Poznaj wyniki konkursu na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

KONKURS - NASTRÓJ SIĘ NA ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ!
Zapraszamy dzieci w wieku 6-14 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na zaprojektowanie kartki świątecznej.
 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 MAJA – ŚWIĘTUJEMY RAZEM

W celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcia i integracji środowiska opiekunów zastępczych co roku organizujemy ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ważne jest, aby zorganizować to święto w kierunku wsparcia i promocji rodzinnej opieki zastępczej, nie łącząc go z pobliskim Dniem Dziecka. Zależy nam, aby w ramach organizacji obchodów tego dnia zawiązały się partnerstwa między instytucjami samorządowymi, a rodzicami zastępczymi lub wspierających ich organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w konkursie zapraszamy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne (samorządowe i państwowe tj. PCPR, Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej, MOPR, MOPS) wspierające opiekunów zastępczych i dzieci przez nich przyjęte.

Wniosek konkursowy wraz z regulaminem będzie dostępny wraz z końcem marca 2018 r.