WYNIKI XIV EDYCJI KONKURSU „30 Maja – Świętujemy Razem 2018”

  • Podziel się

Do XIV edycji konkursu „30 Maja - Świętujemy Razem” zgłosiły się 33 podmioty.  Wśród wnioskodawców znalazły się zarówno organizację pozarządowe,  jak i instytucje samorządowe (PCPR, MOPS, MOPR). Cieszy nas, że coraz więcej organizacji pragnie świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego!

Przesłane propozycje obchodów Dnia rodzicielstwa Zastępczego miały służyć trzem celom: promocji rodzicielstwa zastępczego i pozyskaniu kandydatów na rodziców zastępczych, wewnętrznej integracji środowiska pieczy zastępczej oraz rozwojowi kompetencji opiekunów zastępczych.

Trzydziestoosobowa Komisja w składzie: Anna Trzeciak, Hanna Kmieć, Agnieszka Dabrowska, Agnieszka Dujka, Anna Sroczyńska, Artur Kozłowski, Aneta Skalec, Magdalena Burkowska, Agata Jośko, Błażej Kmieć, Marta Pieczyńska, Tomasz Kryszpin, Michał Walkowiak, Elżbieta Golińska, Dorota Kuźniewska, Anna Kukla, Dominika Poleńska, Anna Witczak, Iwona Wilczynska-Batory, Małgorzata Kurzątkowska, Emil Kowalik, Julia Kotkowska, Bartłomiej Żołnowski, Piotr Walkowiak, Bartosz Drożdż, Małgorzata Matusewicz, Agnieszka Braszkiewicz, Kornelia Trzaskowska, Daria Wieteska, Rafał Taborek   postanowiła przyznać granty 13 podmiotom. Każdy wniosek oceniały trzy osoby w skali 0-20 punktów. Uzyskanie minimum 15,5 punków było konieczne do zakwalifikowania się do II etapu konkursu.

W ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zwycięskie podmioty będą organizować akcje promocyjne (konferencje, rajdy, gry miejskie, kampanie w mediach lokalnych, murale itd.), konkursy (plastyczne, szkolne), szkolenia, warsztaty oraz spotkania integracyjne skierowane do opiekunów zastępczych i dzieci pod ich opieką. Komisja doceniła inicjatywy, które realizowały wszystkie trzy zakładane cele konkursu (promocja, integracja, podnoszenie kompetencji  rodziców zastępczych), nie tylko służyły integracji istniejących form rodzinnej pieczy zastępczej (np. w formie pikników). Postawiono na rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu mają służyć poprawie funkcjonowania rodzin zastępczych czy rodzinnych domów dziecka.

Wnioskujący mają możliwość uzyskania informacji o własnej punktacji przyznanej przez Komisję wraz z uzasadnieniem.

Oto lista rankingowa wszystkich ocenionych wniosków XIVedycji konkursu „30 maja - świętujemy razem” w roku 2018: Pobierz.