Dobry start gwarantuje dobre lądowanie?

Niewątpliwie. Dlatego Fundacja EY wspiera dzieci z rodzin zastępczych.

  • Podziel się


Turnus Terapeutyczny MNRI®

Zapraszamy na 2 edycję projektu stacjonarnego Turnusu Terapeutycznego metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat) przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.

Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.
Specjaliści z Instytutu w pierwszym dniu skupiają się na indywidualnym doborze technik pracy z dzieckiem, zidentyfikowanie najpilniejszych obszarów do pracy terapeutycznej, poznanie trudności i możliwości dziecka.

Bardzo nam zależy, aby każde z dzieci miało dwukrotnie możliwość przejścia turnusu terapeutycznego.

Na podstawie diagnoz dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu.

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu.

Pobierz

FORMULARZ
REGULAMIN

Termin i miejsce

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od lipca 2018 do marca 2019. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu.

  • Instytut dr Svetlany Masgutovej w Warszawie, ul. Leśna 1, 02-840 Warszawa, Tel/fax 22 666 33 68, 502-274-685, biuro@masgu.com
  • Filia Międzynarodowego Instytutu dr Svetlany Masgutovej we Wrocławiu, ul. Pretficza 54D/1, 53-407 Wrocław, biuro@masgu.com

Koszty

  • Fundacja EY pokrywa wszystkie koszty związane z terapią dziecka w trakcie turnusu terapeutycznego.
  • Po stronie opiekunów leżą koszty dojazdu oraz pobyt w trakcie turnusu terapeutycznego stacjonarnego (pn- pt).
  • W trakcie trwania Turnusu terapeutycznego dziecko i rodzic ma możliwość korzystania z pokój wypoczynkowego oraz pobliskiego lasu w ramach relaksu od terapii. Instytut dysponuje także kuchnią, w której jest możliwość skorzystania z mikrofali lub przyrządzenia prostego posiłku. Oprócz tego jest możliwość zamówienia cateringu obiadowego – domowe obiady – więcej informacji bezpośrednio w Instytucie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2018 r, do końca dnia.

Zgłoszenia, które przyjdą po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ponad to w ramach Turnusów terapeutycznych MNRI® rodzice/opiekunowie mają możliwość doświadczenia metody na sobie oraz poznanie, czym jest neurorozwój człowieka. W tym celu zapraszamy rodziców na weekend szkoleniowy w dniach 8-10 czerwca 2018 r. (piątek, start ok godziny 14:30).

Więcej informacji związanych z weekendem zostanie podanych po zakwalifikowaniu na turnus terapeutyczny.

*FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) jest zespołem zaburzeń fizycznych i umysłowych. Przyczyną specyficznych anomalii rozwojowych jest spożywanie przez matkę alkoholu w trakcie ciąży.

Alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz z krwią matki. Dzieci dotknięte zespołem alkoholowym mogą mieć całe spektrum zaburzeń: dysfunkcje mózgu, specyficzne zmiany w wyglądzie twarzy (dysmorfie), anomalie rozwojowe, zaburzenia w uczeniu się, czy zachowaniu.