Raport EY

Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś. Źródła sukcesu i nowe wyzwania

Przedsiębiorstwa odgrywają fundamentalną rolę w gospodarce. Wytwarzają i dostarczają większość towarów i usług, z których korzystamy, odpowiadają za ogromną część zatrudnienia. Według szacunków EY, obecnie w Polsce aktywnych jest ok. 4,8 mln firm prywatnych, które generują blisko ¾ PKB.

Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś
Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś
Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś

1995 r.

2,06 mln

2017 r.

4,10 mln

Liczba prywatnych podmiotów gospodarczych (z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych)

73,4%

wartości dodanej w Polsce wytworzyły przedsiębiorstwa prywatne (2015 r.)

1995 r.

8,4 mln

2016 r.

12,4 mln

Liczba osób pracujących w sektorze prywatnym

1995 r.

29%

2016 r.

52%

Otwartość polskiej gospodarki, mierzona stosunkiem wartości eksportu do PKB

Sektor prywatny

Od początku transformacji znacząco rośnie udziału sektora prywatnego w tworzeniu wartości dodanej brutto (WDB) w polskiej gospodarce – z 60,3% w 1995 r. do 80,2% w 2015 r. Znaczącą rolę odegrały podmioty o dominującym udziale kapitału zagranicznego, które odpowiadały za zdecydowaną większość przyrostu tego udziału.

Więcej

Udział sektora prywatnego i sektora publicznego w tworzeniu wartości dodanej brutto w Polsce

EY - Udział sektora prywatnego i sektora publicznego w tworzeniu wartości dodanej brutto w Polsce

Struktura wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa niefinansowe wg klasy wielkości przedsiębiorstwa w 2015 r.

EY - Struktura wartości dodanej tworzonej przez przedsiębiorstwa niefinansowe wg klasy wielkości przedsiębiorstwa w 2015 r.

Mikrofirmy

Polska odznacza się jednym z najwyższych w UE udziałów mikroprzedsiębiorstw, w tym osób samozatrudnionych, w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Mikrofirmy odpowiadają aż za (37%) zatrudnienia w sektorze polskich przedsiębiorstw niefinansowych, natomiast ich wkład do tworzenia wartości dodanej jest bardzo niski (15,8% w Polsce wobec 20,9% w UE). Z kolei niewielka część zatrudnionych w Polsce pracuje w przedsiębiorstwach małych

Więcej

Internacjonalizacja

Jednym z najważniejszych trendów w działalności polskich firm w ostatnich latach był proces internacjonalizacji. W ciągu ostatnich 15 lat otwartość polskiej gospodarki, mierzona stosunkiem wartości eksportu do PKB, wzrosła bardzo istotnie – z blisko 29% do ponad 52%.

Więcej

10 najważniejszych partnerów handlowych Polski w ujęciu obrotów wartością dodaną w 2014 r.

EY - 10 najważniejszych partnerów handlowych Polski w ujęciu obrotów wartością dodaną w 2014 r.

Udział firm innowacyjnych w Unii Europejskiej w 2014 r.

EY - Działania uznawane za najbardziej skuteczne, aby sprostać konkurencji

Czynniki konkurencyjności

Polskie przedsiębiorstwa są w fazie transformacji dotychczasowych źródeł konkurencyjności - pomiędzy rozwojem napędzanym inwestycjami a rozwojem napędzanym innowacyjnością. Dotychczasowe czynniki konkurencyjności, związane z niskimi kosztami pracy, będą traciły na znaczeniu, a coraz większą rolę w będzie odgrywać innowacyjność.

Więcej

Bariery

Wyniki badań prowadzonych wśród przedsiębiorców wskazują na narastające problemy z niedoborem pracowników. Wskazówką dla decydentów gospodarczych mogą być także bariery, podkreślane przez polskich przedsiębiorców w większym stopniu niż przeciętnie w innych krajach: skomplikowane przepisy podatkowe, a w dalszej kolejności także niestabilność polityki gospodarczej.

Więcej

Ocena różnych typów przepisów i procedur w II poł. 2016 r.wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

EY - Ocena różnych typów przepisów i procedur w II poł. 2016 r. wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
EY - Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś

O raporcie

Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś. Źródła sukcesu, nowe wyzwania – to raport, w którym przyjrzeliśmy się, jak od czasu transformacji zmieniła się polska przedsiębiorczość, jak wzrosła rola naszych firm w międzynarodowych łańcuchach wartości i zbadaliśmy, jakie wyzwania stoją przed polskimi firmami. Przeanalizowaliśmy najistotniejsze trendy, które kształtowały ten sektor w ostatnich latach, czynniki determinujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz bariery ograniczające ich wzrost.

Mamy nadzieję, że poprzez prezentowane dane i analizy, pogłębimy dyskusję publiczną o rzeczywistej roli i potrzebach firm oraz ich twórców.

Pobierz cały raport

Polscy przedsiębiorcy coraz skuteczniej konkurują na rynkach zagranicznych i są coraz mocniej obecni w międzynarodowych łańcuchach wartości. Rośnie liczba polskich firm związanych z nauką, technologiami czy sprzedażą internetową. W ciągu jednego pokolenia zniknęły bariery językowe i kulturowe, które jeszcze na początku tego tysiąclecia mogły stanowić wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Dzisiejszych przedsiębiorców cechuje świetne wykształcenie, profesjonalizm i lekkość poruszania się po arenie międzynarodowej. Polska stała się jednym z kluczowych ogniw w europejskim systemie gospodarczym.

Jacek Kędzior,
Partner Zarządzający
EY Polska

Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś

Sukces polskiej gospodarki w ostatnich dekadach to przede wszystkim zasługa prężnie działających przedsiębiorstw. Od początku transformacji ustrojowej stanowiły one fundament sektora prywatnego, którego znaczenie dla polskiej gospodarki w tym czasie nieprzerwanie rosło. W 2015 r. przedsiębiorstwa prywatne wytworzyły już blisko ¾ polskiego PKB. Mimo powyższych zmian, Polska nadal jest krajem o stosunkowo niewielkiej liczbie przedsiębiorstw, a duża część firm to podmioty o bardzo małej skali działalności.

Marek Rozkrut,
Partner EY Polska

Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś

Skontaktuj się

Raport EY - Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś

dr Marek Rozkrut
Partner, Główny Ekonomista EY
Zespół Analiz Ekonomicznych
tel.: +48 22 557 6411
fax: +48 22 557 7001
e-mail: Marek.Rozkrut@pl.ey.com