Nasze wartości

  • Podziel się

Kim jesteśmy?

Profesjonalistami, dla których najważniejsze są: uczciwość, szacunek i praca zespołowa.

Jesteśmy pełni energii i entuzjazmu. Mamy odwagę wskazywać innym właściwą drogę.

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że to co robimy jest właściwe.

Definiują nas nasze wartości. Mają wpływ na działania oraz sposób w jaki współpracujemy z klientami i otoczeniem. Codziennie każdy z nas podejmuje decyzje, które kształtują nasz wizerunek. System wartości EY daje nam pewność, że dokonując wyborów kierujemy się tymi samymi zasadami w obrębie całej globalnej organizacji. 

Kiedy opracowywaliśmy deklarację wyznawanych przez nas wartości, zwróciliśmy się do setek osób na całym świecie z pytaniem, kim według nich jesteśmy i za czym się opowiadamy. My jako firma i my jako poszczególni ludzie. Obraz, który wyłonił się z nadesłanych odpowiedzi był wyjątkowo spójny. Deklarację wyznawanych przez nas wartości opracowaliśmy właśnie w oparciu o te odpowiedzi. Dlatego mamy pewność, że naprawdę odzwierciedlają one sposób postępowania i zachowywania się naszych pracowników na całym świecie.