Doradztwo biznesowe

EY - Careers
 • Podziel się

Kariera w doradztwie biznesowym: pomagaj naszym klientom podnosić efektywność i zarządzać ryzykiem

Współczesny rynek gospodarczy jest dynamiczny, wymagający i niezwykle konkurencyjny. Chcąc odnieść sukces w takich warunkach, firmy zmuszone są do stałego usprawniania swojej działalności, oraz efektywnego zarządzania ryzykiem. Oferujemy naszym klientom receptę w postaci globalnej sieci doradców. Stale poszukujemy ludzi, którzy są w stanie wzmocnić nasze kompetencje w tym zakresie.

Czekają Cię coraz to nowsze wyzwania. Twoje działania istotnie wpłyną na działalność naszych klientów, stając się jednocześnie impulsem dla Twojej dalszej kariery.

Nasze zintegrowane podejście gwarantuje, że przyjdzie Ci się zmierzyć każdym rodzajem klientów działających w wielu różnych branżach.

Poszukujemy ekspertów, posiadających kompetencje w jednym lub kilku spośród następujących obszarów:

 • Produkty konsumenckie
 • Produkty finansowe
 • Audyty wewnętrzne
 • Doradztwo IT
 • Zarządzanie wsparciem i ryzykiem IT
 • Zarządzanie zmianą
 • Wsparcie zarządzania programami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw

Działamy doradzając w różnych obszarach biznesu. Dowiedz się więcej.

Czołowe światowe firmy staną się dzięki Tobie jeszcze lepsze

Jako jeden z naszych doradców w dziedzinie poprawy efektywności, będziesz pomagał wiodącym światowym organizacjom, optymalizować działalność w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Staniesz się elementem interdyscyplinarnego zespołu, który potrafi dostrzec różne perspektywy w każdym z wyzwań. Będziesz miał okazję budować swoją wiedzę w ramach następujących grup kompetencyjnych:

 • Produkty finansowe
 • Produkty konsumenckie
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Doradztwo IT
 • Zarządzanie zmianą
 • Doradztwo strategiczne
 • Wsparcie zarządzania programami

Będziesz miał styczność z pozostałymi obszarami naszej działalności – ze szczególnym uwzględnieniem Zarządzania Ryzykiem. Będziemy wspierać Twój osobisty rozwój, dostarczając Ci coraz to nowych wyzwań związanych klientami i projektami.

Identyfikowanie i zarządzanie ryzykiem na rzecz naszych klientów

Zarządzanie ryzykiem pozwala chronić biznes poprzez zabezpieczanie osiągniętych wyników. Kluczem jest zrozumienie istoty ryzyka oraz stworzenie optymalnego planu zarządzania nim.

Jako nasz ekspert od Ryzyka, będziesz współpracował z międzynarodowymi firmami, a także organizacjami z sektora publicznego.

Będziesz uczestniczył w spektakularnych audytach wewnętrznych. Będziesz również współpracował z naszymi ekspertami w dziedzinie poprawy efektywności, w ramach interdyscyplinarnych przedsięwzięć pomagającym naszym klientom w utrzymaniu i poprawie kondycji firmy.

Z zapleczem w postaci wiedzy i doświadczenia jednej z największych globalnych sieci, staniesz się wyjątkowym doradcą w dziedzinie ryzyka.

Pomagamy klientom zrozumieć zarówno ryzyko, jak i przewagę idące w parze z nowoczesnymi technologiami

Audyt i ryzyko IT (ITRA)

CareersIT stanowi jeden z najbardziej żywotnych obszarów w nowoczesnych organizacjach. Jako ekspert w dziedzinie audytów i ryzyka w IT, pomożesz naszym klientom zbudować rynkową przewagę w oparciu o nowoczesne technologie. Twoją rolą będzie zwiększenie efektywności zasobów IT, oraz zneutralizowanie ryzyka związanego z tym obszarem działalności. Wyróżniamy dwa osobne obszary w zakresie usług, które uchodzą za jedne z najbardziej dynamicznie rozwijających się w naszym portfolio: Doradztwo IT oraz Interdyscyplinarne Usługi Doradcze.

Zarządzanie zmianą w organizacji

CareersNasze zespoły pomagają klientom sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem ciągłą zmianą w ich organizacjach. Ich rolą jest również wsparcie rozwoju zasobów i struktur w taki sposób, aby te efektywnie wspierały zarządzanie permanentną zmianą. Czasem oznacza wsparcie klientów, kiedy Ci decydują o przyszłości niektórych obszarów swojej działalności, innym razem jest to coaching dla członków zarządu związany z właściwą komunikacją w okresie zmiany.

Doradztwo IT

CareersPracując w ramach zespołu odpowiedzialnego za doradztwo IT  zyskasz istotny wpływ na kulturę organizacyjną naszych klientów, pomagając im zintegrować technologię z istniejącymi procedurami oraz zasobami.

Wsparcie zarządzania programami

CareersNasi eksperci od zarządzania programami, bazując na bogatej wiedzy własnej i doświadczeniu, pomagają klientom we właściwej ocenie i zarządzaniu przedsięwzięciami realizowanymi na wielką skalę. Twoją rolą będzie sprawienie, aby realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem, a jakość realizacji nie odbiegała od najwyższych standardów.

Interdyscyplinarne Zespoły Doradcze

CareersInterdyscyplinarne Zespoły Doradcze gromadzą ekspertów łączących wiedzę i umiejętności z obszarów Poprawy Efektywności, Zarządzania Ryzykiem, a także Audytów i Ryzyka IT.

Doradztwo Strategiczne

CareersTwoja rola w firmie będzie polegała na pomaganiu naszym klientom w określaniu i planowaniu skutecznego realizowania ich strategicznych kierunków i wizji, doradzaniu klientom zarządzającym jak interpretować strategię firmy, a jej założenia wcielać w życie.