Audyt

EY - Careers
  • Podziel się

Kariera w  dziale Audytu: zyskaj nowe doświadczenie

Usługi audytorskie jeszcze nigdy nie odgrywały tak istotnej roli w budowaniu i odbudowywaniu zaufania rynków kapitałowych.

EY to jedna z najbardziej zaufanych, szanowanych i wpływowych organizacji na rynku. Jako ekspert od audytu zyskasz dostęp do najświeższych danych finansowych i audytorskich, będziesz na bieżąco z międzynarodową metodologią tworzenia audytów, a także z najlepszymi narzędziami wspierającymi ich realizację.

Twoim celem będzie zbudowanie zaufania otoczenia biznesowego, w tym innych przedsiębiorstw, inwestorów, oraz instytucji regulacyjnych, do kluczowych informacji wychodzących z firmy, takich jak chociażby komunikaty finansowe.

Poprzez tego typu działania zyskasz unikalne doświadczenie, które zbuduje Twoją wartość na rynku pracy.
Czekamy na Twoją aplikację, jeżeli posiadasz doświadczenie w jednym z poniższych obszarów:

  • Audyt i księgowość
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć

Działamy w różnych obszarach biznesu. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Kariera w dziale Audytu i księgowości: tworzenie przejrzystego obrazu biznesu

Twoim głównym zadaniem, jako audytora w EY będzie niezależna weryfikacja zgodności działań naszych klientów z regułami księgowości. Odegrasz znaczącą rolę tworząc wiarygodny i przejrzysty obraz biznesu, pomagając chronić pozycję klienta na rynku finansowym.

Dzięki skali naszego działania praca w dziale Audytu stwarza ogromne możliwości. Obecnie realizujemy audyty w ponad 130 krajach, w oparciu o standardy Global Audit Methodology. Zarówno skala, jak i charakter działalności naszych klientów gwarantują, że zyskasz u nas bogate doświadczenie.

Jako ekspert w dziedzinie audytu staniesz się częścią interdyscyplinarnego zespołu odpowiedzialnego między innymi za reagowanie na regulacje rynkowe, zarządzanie cyklem życia, oraz usprawnianie operacji biznesowych.

Dbaj o zrównoważony rozwój

Dajemy Ci możliwość dołączenia do naszego zespołu odpowiedzialnego za zagadnienia związane ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem. Rolą zespołu jest doradzanie klientom jak powinni zaadoptować się do wyzwań związanych z tym istotnym zagadnieniem.

Wymagamy znajomości rynków, a także szans i zagrożeń związanych z regulacjami rynkowymi, które mogą rzutować na transakcje handlowe.

Będziesz wspierał strategicznie naszych klientów w zakresie bilansowania ryzyka oraz wykorzystywania szans i potencjału w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata.

Nadążanie za zmianami

Sprawozdawczość finansowa w firmach stale się zmienia. Organizacje muszą obecnie stawiać czoła takim zagadnieniom, jak zmiany wymuszane przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej IFRS, fuzje, przejęcia, oraz transakcje typu carve-out i oferty publiczne (IPO). To wszystko sprawia, że usługi doradztwa finansowego w znacznej mierze zależą od charakteru wyzwań. Twoim zadaniem może być na przykład doradzanie jak sprawnie przejść od standardów GAAP do IFRS, dbając o to aby nie ucierpiała na tym bieżąca realizacja transakcji finansowych.

Zrozumienie i zarządzanie ryzykiem związanym z nadużyciami

Nasi eksperci od badania nadużyć i przebiegu sporów pomagają klientom w kompleksowym zarządzaniu zjawiskiem nadużyć, wcielaniem w życie rynkowych regulacji, oraz prowadzeniem sporów biznesowych, uwzględniając ich negatywny wpływ na realizację założonych celów biznesowych. Zostając członkiem zespołu nabędziesz wiedzę z zakresu rozpoznawania kluczowych zjawisk, śledzenia oraz zapobiegania im. Twoim zadaniem będzie efektywne zarządzanie kluczowym dla działalności biznesowej ryzykiem związanym z nadużyciami.