Branże

EY - Careers
  • Podziel się

Niezależnie od tego czy zwiążesz swoją przyszłość z Doradztwem Biznesowym, Audytem, Doradztwem Podatkowym, czy Doradztwem Transakcyjnym, zyskasz doświadczenie związane z wieloma obszarami rynku.

Nasze zaangażowanie w rozwój poszczególnych sektorów gospodarki stwarza naszym ekspertom możliwości związania swojego rozwoju z wybranym wycinkiem rynku, lub też rozwoju swoich kompetencji i wiedzy w oparciu o szeroki horyzont wiedzy o wielu różnych rynkach. W ramach interdyscyplinarnych zespołów będziesz pomagał klientom na całym świecie w efektywnym osiąganiu założonych celów.

Dowiedz się więcej na temat rynku, który Cię interesuje:

Motoryzacja

Careers W EY sieć usług dedykowanych dla branży motoryzacyjnej, koncentruje się na kluczowych trendach towarzyszących rozwojowi branży w skali globalnej. Jako ekspert od sektora motoryzacyjnego, będziesz współpracował ze specjalistami z działów Audytu, Doradztwa Podatkowego, Doradztwa, Transakcyjnego, oraz Doradztwa Biznesowego. Będziesz wykorzystywał swoją wiedzę w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, oraz optymalnych sposobów reagowania.

Przemysł naftowy
i gazowniczy

Careers Przemysł naftowy i gazowniczy podlega stałym zmianom. O skali wyzwań decydują rosnąca presja ze strony instytucji regulujących, wahania cenowe oraz  uwarunkowania geopolityczne. Jako ekspert od tej branży będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, oraz optymalnych sposobów reagowania.

Produkty konsumenckie

Careers Globalny kryzys odcisnął silne piętno na rynku produktów konsumenckich. Z jednej strony mamy konsumentów poszukujących wartościowych towarów, nasilającą się walka o klienta i presję  ze strony konkurencji , z drugiej zaś większe koszty pozyskiwania surowców, oraz zmienność kursów walut. Wszystko to zmusza koncerny do jeszcze większej elastyczności i sprawności działania. Teraz liczy się przede wszystkim  skuteczna realizacja zadań. Jako ekspert od tej branży będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, oraz optymalnych sposobów reagowania.

Energetyka

Careers W warunkach ogólnoświatowej tendencji do pozyskiwania coraz większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, zwiększania bezpieczeństwa oraz dostępności, sektor energetyczny stoi na progu olbrzymich przemian, które będą miały fundamentalny wpływ na cały model biznesowy. Jako jeden z ekspertów rynkowych pomożesz klientom sprostać nowym wyzwaniom.

Sektor Rządowy i Publiczny

CareersSektor Rządowy nie jest nakierowany na zysk, ale na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla złożonych zagadnień, przed którymi przychodzi mu stawać na co dzień. Jako jeden z naszych ekspertów będziesz dzielił naszą pasję i głębokie zaangażowanie w poszukiwanie rozwiązań oraz sposobów osiągania celów. Współpracując z naszymi wybitnym ekspertami będziesz wspierał agencje oraz organizacje w rozwijaniu skuteczniejszych sposobów świadczenia usług dla obywateli.

Fundusze Private Equity

CareersGenerowanie przychodu przez fundusze private equity wykracza obecnie poza inwestowanie w spółki portfelowe oraz doradztwo ze strony funduszu. Jako jeden z rynkowych ekspertów będziesz odpowiadał za doradztwo specjalistyczne świadczone na rzecz funduszy private equity przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności. Nasze podejście uwzględnia takie zagadnienia, jak procesy transakcji, zarządzanie inwestycjami czy też nadzorowanie wyników spółek portfelowych z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych oraz zagadnień związanych z regulacjami.

Sektor Ochrony Zdrowia

CareersW EY sieć usług dedykowanych dla Sektora Ochrony Zdrowia, pomaga firmom z tego sektora na każdym etapie ich rozwoju. Jako jeden z naszych ekspertów od tej branży będziesz miał okazję pracować z wieloma typami klientów, począwszy od młodych firm biotechnologicznych, poprzez firmy z branży technologii medycznych, aż po wielkie międzynarodowe koncerny farmaceutyczne. Wśród Twoich zadań może się znaleźć pomoc klientom w budowaniu innowacyjny aliansów, usprawnianie procesów, reagowanie na regulacje rynkowe, lub też poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Nieruchomości

Careers Współczesny rynek nieruchomości zmusza firmy do rozwijania nowych podejść, wynikających z nowych wymagań regulacyjnych oraz ryzyka finansowego przy jednoczesnym utrzymaniu tempa światowej ekspansji i dynamiki rozwoju. Jako jeden z naszych ekspertów od tego sektora korzystając ze wsparcia naszych wybitnych ekspertów będziesz pomagał klientom odnosić sukcesy w warunkach zmieniającego się świata.

Media i rozrywka

CareersW dzisiejszych czasach kluczowymi czynnikami sukcesu dla koncernów działających na rynku mediów i rozrywki stają się elastyczność i zintegrowane działanie. Jako ekspert od tej branży będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, optymalnych sposobów reagowania, w konsekwencji budując przewagę konkurencyjną.

Technologia

CareersRynek, któremu towarzyszy nieustanna potrzeba innowacji, presja czasu oraz rosnące potrzeby konsumentów, zmuszony jest do stałych zmian.  Jako ekspert od tej branży będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, oraz optymalnych sposobów reagowania.

Górnictwo i metalurgia

CareersZmienne ceny metali niepewność zbytu, oraz ograniczone rynki kapitałowe to najważniejsze oblicze wyzwań przed którymi stoi współczesny przemysł górniczy i metalowy. Jako ekspert od tej branży będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, optymalnych sposobów reagowania na nie, w konsekwencji umożliwiając im odniesienie sukcesu w warunkach zmieniającego się świata.

Telekomunikacja

CareersW błyskawicznie zmieniającym się środowisku, operatorzy telekomunikacyjni stają przed koniecznością jednoczesnego generowania wzrostu, efektywności, konwergencji usług, rozwoju technologii oraz radzenia sobie z presją ze strony instytucji regulacyjnych. Jako ekspert od branży tej będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, oraz optymalnych sposobów reagowania. Nasza sieć usług dedykowanych dla rynku telekomunikacyjnego posiada centra zlokalizowane w takich miastach, jak Paryż, Kolonia, Johannesburg, Delhi, Pekin, oraz San Antonio. Będąc członkiem naszego zespołu pomożesz koncernom telekomunikacyjnym osiągnąć sukces w warunkach dynamicznie zmieniającego się świata.

Kariera w Usługach Finansowych: pomagać klientom w stale zmieniającym się oraz silnie regulowanym świecie

W dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek organizacje świadczące usługi finansowe muszą trzymać rękę na pulsie, jednocześnie przestrzegając norm prawnych i regulacyjnych. Muszą również przewidywać rynkowe trendy.

Pracując w naszym zespole usług dedykowanych dla branży finansowej będziesz nie tylko oceniał systemy i mechanizmy kontrolne naszych klientów, ale również doradzał im w zakresie rozwoju rynkowego, oraz działań koniecznych do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

To będzie praca w prawdziwie globalnym środowisku, dzięki której zyskasz cenne doświadczenia płynące z największych rynkowych wyzwań. Jednocześnie otrzymasz od nas niezbędne wsparcie, które pozwoli Ci w pełni wykorzystać swoje możliwości.

W obrębie naszego zespołu usług dedykowanych dla branży finansowej istnieją trzy różne obszary. Nasi eksperci specjalizują się w jednym z obszarów, ale posiadają także niezbędną wiedzę związaną z pozostałymi, dzięki czemu są w stanie dostarczać naszym klientom optymalnych rozwiązań:

Bankowość i rynki kapitałowe

CareersDziałając w niezwykle konkurencyjnym globalnym środowisku, które dodatkowo podlega presji przepisów, banki oraz przedsiębiorstwa muszą skutecznie zarządzać ryzykiem jednocześnie zaspokajając liczne, często rozbieżne interesy udziałowców. Jako ekspert od tej branży będziesz wykorzystywał swoją wiedzę oraz wsparcie naszych wybitnych ekspertów w celu przewidywania trendów rynkowych, określania potencjalnych skutków dla naszych klientów, oraz optymalnych sposobów reagowania.

Ubezpieczenia

CareersUbezpieczyciele zmuszeni są nieustannie reagować na coraz dalej idące regulacje rynkowe, co stanowi nie lada wyzwanie dla zarządzania ryzykiem, operacjami finansowymi, a także sprawozdawczością finansową. Jako jeden z naszych ekspertów pomożesz im sprostać tym zagadnieniom oraz odnosić sukcesy w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata.

Asset management

CareersRynek zarządzania aktywami szybko ewoluuje. Jako jeden z naszych ekspertów od tego sektora będziesz pomagał osobom zarządzającym aktywami oraz dostawcom usług sprostać presji stale obecnej w tym dynamicznym środowisku. Będziesz ich wspierał w zarządzaniu wzrostem, minimalizowaniu ryzyka, wprowadzaniu przejrzystości, oraz przygotowaniu się na wypadek kontroli instytucji regulacyjnych.